A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 66301 Numer obwodu głosowania 127
Okręg wyborczy nr 8 Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie
Województwo LUBELSKIE Powiat Lublin Gmina Lublin
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Siedziba Rady i Zarządu Dzielnicy PONIKWODA 20-140 Lublin ul. Owocowa 6
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1882
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 1882
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1330
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 688
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 642
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 642
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 642
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 642
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 3
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 639
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:17
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ŻACZEK Jarosław 15
2. BENDER-MOTYKA Bogna Maria 0
3. KAWA Franciszek Wiesław 0
4. MURAT Krystyna Anna 0
5. SZAWARSKA Janina 0
6. LIPKA Grzegorz Jerzy 0
7. GARBACZ Maria Halina 0
8. STRZELECKA Magdalena Natalia 0
9. DUBIEL Jacek 0
10. KOZIEŁ Krzysztof 2
Razem17
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:18
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KOWALSKI Marian Janusz 12
2. WIŚLIŃSKA Natalia Anna 1
3. PODSTAWKA Karol 0
4. BUJAŁA Adriana Iwona 0
5. ŚWISZCZ Józef Wojciech 0
6. OKOŃ Olga 2
7. WUCZKO Tomasz 0
8. SMOLAK Monika 0
9. PEŁKA Jarosław 0
10. ROWIŃSKI Wojciech 3
Razem18
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:10
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. CZERNIAK Jacek Andrzej 7
2. GOŁAWSKA Kazimiera 0
3. KURZĘPA Irena 0
4. GŁOWIŃSKI Grzegorz Lucjan 0
5. CICHOSZ Wacław 1
6. KOWALEWSKA Małgorzata Elżbieta 1
7. SZYMAŃSKI Adam 0
8. CZARNACKA Agata Alicja 1
9. STACHURA Rafał Artur 0
10. MIAROWSKA Gertruda Gabriela 0
Razem10
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:244
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PARUCH Waldemar 74
2. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 145
3. ZAWIŚLAK Sławomir 6
4. MAZUREK Beata 4
5. GORAJEK Beata Anna 1
6. DUMKIEWICZ-SPRAWKA Ewa 6
7. ABRAMOWICZ Adam Krzysztof 0
8. PODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew 4
9. STAWIARSKI Jarosław Piotr 0
10. SADURSKA Małgorzata Barbara 4
Razem244
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:41
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. NOWACKA Barbara Anna 24
2. KURCZUK Grzegorz 3
3. POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 4
4. POZNAŃSKI Marek 3
5. LIPIŃSKA Paulina 0
6. PALONKA Marek Franciszek 0
7. WÓJCIK Dorota Ewa 1
8. PŁACHTA Łukasz Jan 0
9. POPIOŁEK Zofia 2
10. KABACIŃSKI Michał 4
Razem41
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:38
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. STANISŁAWEK Andrzej Józef 24
2. MAŃKA Andrzej 4
3. TOBIASZ Violetta 2
4. BOREK Anna 1
5. JANISZEWSKI Jerzy Andrzej 0
6. CISAK Dorota 0
7. KRUPA Elżbieta 1
8. PASTERNAK Karol Jan 0
9. LIPSKA-TOUMI Marzena Małgorzata 1
10. TOKARSKI Tomasz Krzysztof 5
Razem38
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:61
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SZYMONA Jan Jacek 30
2. SŁOWIK Katarzyna Danuta 5
3. DEMCZUK Andrzej Marcin 1
4. POPEK Amadeusz Jan 6
5. HOŁOWNIA Magdalena 2
6. BIAŁOBRZEWSKA Inez Monika 1
7. BIŁANT Paweł 3
8. BOLIBOK Małgorzata 1
9. KEMPISTY Monika Katarzyna 0
10. KORWIN-MIKKE Kacper Mikołaj 12
Razem61
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:131
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KAMIŃSKI Michał Tomasz 34
2. LIPIŃSKA Monika Maria 59
3. GRAD Mariusz 9
4. TRZCIŃSKA-STASZCZYK Beata Lilianna 1
5. GRABCZUK Krzysztof 15
6. BIELECKA Izabela 2
7. BRONIEWICZ Bogusław 0
8. WETOSZKA Krystyna 0
9. TARAS Mirosław Henryk 7
10. POŻAK Janusz 4
Razem131
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:73
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. BRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz 5
2. HETMAN Krzysztof Andrzej 55
3. TOKARSKA Genowefa 5
4. ZAJĄC Józef 2
5. SOSNOWSKI Sławomir Antoni 3
6. CZERSKA-GĄSIEWSKA Hanna Barbara 0
7. LITWINIUK Przemysław 0
8. SEREDYN Elżbieta 0
9. ZDANOWSKA Agnieszka 0
10. NIEZGODA Marceli Mateusz 3
Razem73
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:6
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SZEWCZYK Krzysztof 1
2. PATYRA Elżbieta Beata 0
3. DZIUDZIK Sławomir Marian 0
4. WÓJCIK Michał Grzegorz 0
5. BANACH Janusz Wojciech 0
6. ŻURAWIECKI Maciej Feliks 1
7. DEMCIW Monika 0
8. PIETRAŚ Jacek 0
9. HAJNRYCH-NAZARUK Karolina Anna 0
10. JAKUBCZAK Agnieszka 4
Razem6