A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 66301 Numer obwodu głosowania 159
Okręg wyborczy nr 8 Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie
Województwo LUBELSKIE Powiat Lublin Gmina Lublin
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Żłobek Nr 8 20-470 Lublin ul. Nałkowskich 102
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2299
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 2299
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1611
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 935
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 676
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 676
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 3
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 676
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 676
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 7
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 669
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:17
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ŻACZEK Jarosław 8
2. BENDER-MOTYKA Bogna Maria 2
3. KAWA Franciszek Wiesław 0
4. MURAT Krystyna Anna 2
5. SZAWARSKA Janina 1
6. LIPKA Grzegorz Jerzy 1
7. GARBACZ Maria Halina 0
8. STRZELECKA Magdalena Natalia 0
9. DUBIEL Jacek 0
10. KOZIEŁ Krzysztof 3
Razem17
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:17
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KOWALSKI Marian Janusz 14
2. WIŚLIŃSKA Natalia Anna 0
3. PODSTAWKA Karol 0
4. BUJAŁA Adriana Iwona 1
5. ŚWISZCZ Józef Wojciech 0
6. OKOŃ Olga 1
7. WUCZKO Tomasz 0
8. SMOLAK Monika 0
9. PEŁKA Jarosław 0
10. ROWIŃSKI Wojciech 1
Razem17
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:24
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. CZERNIAK Jacek Andrzej 19
2. GOŁAWSKA Kazimiera 0
3. KURZĘPA Irena 1
4. GŁOWIŃSKI Grzegorz Lucjan 0
5. CICHOSZ Wacław 0
6. KOWALEWSKA Małgorzata Elżbieta 1
7. SZYMAŃSKI Adam 0
8. CZARNACKA Agata Alicja 0
9. STACHURA Rafał Artur 3
10. MIAROWSKA Gertruda Gabriela 0
Razem24
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:353
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PARUCH Waldemar 210
2. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 115
3. ZAWIŚLAK Sławomir 5
4. MAZUREK Beata 7
5. GORAJEK Beata Anna 0
6. DUMKIEWICZ-SPRAWKA Ewa 6
7. ABRAMOWICZ Adam Krzysztof 0
8. PODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew 4
9. STAWIARSKI Jarosław Piotr 1
10. SADURSKA Małgorzata Barbara 5
Razem353
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:34
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. NOWACKA Barbara Anna 25
2. KURCZUK Grzegorz 2
3. POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 0
4. POZNAŃSKI Marek 0
5. LIPIŃSKA Paulina 2
6. PALONKA Marek Franciszek 0
7. WÓJCIK Dorota Ewa 1
8. PŁACHTA Łukasz Jan 0
9. POPIOŁEK Zofia 1
10. KABACIŃSKI Michał 3
Razem34
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:19
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. STANISŁAWEK Andrzej Józef 15
2. MAŃKA Andrzej 0
3. TOBIASZ Violetta 1
4. BOREK Anna 0
5. JANISZEWSKI Jerzy Andrzej 0
6. CISAK Dorota 0
7. KRUPA Elżbieta 0
8. PASTERNAK Karol Jan 0
9. LIPSKA-TOUMI Marzena Małgorzata 3
10. TOKARSKI Tomasz Krzysztof 0
Razem19
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:37
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SZYMONA Jan Jacek 21
2. SŁOWIK Katarzyna Danuta 2
3. DEMCZUK Andrzej Marcin 2
4. POPEK Amadeusz Jan 2
5. HOŁOWNIA Magdalena 0
6. BIAŁOBRZEWSKA Inez Monika 2
7. BIŁANT Paweł 0
8. BOLIBOK Małgorzata 0
9. KEMPISTY Monika Katarzyna 0
10. KORWIN-MIKKE Kacper Mikołaj 8
Razem37
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:113
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KAMIŃSKI Michał Tomasz 29
2. LIPIŃSKA Monika Maria 59
3. GRAD Mariusz 3
4. TRZCIŃSKA-STASZCZYK Beata Lilianna 1
5. GRABCZUK Krzysztof 8
6. BIELECKA Izabela 2
7. BRONIEWICZ Bogusław 0
8. WETOSZKA Krystyna 2
9. TARAS Mirosław Henryk 7
10. POŻAK Janusz 2
Razem113
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:53
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. BRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz 4
2. HETMAN Krzysztof Andrzej 40
3. TOKARSKA Genowefa 1
4. ZAJĄC Józef 4
5. SOSNOWSKI Sławomir Antoni 1
6. CZERSKA-GĄSIEWSKA Hanna Barbara 0
7. LITWINIUK Przemysław 0
8. SEREDYN Elżbieta 2
9. ZDANOWSKA Agnieszka 0
10. NIEZGODA Marceli Mateusz 1
Razem53
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:2
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SZEWCZYK Krzysztof 2
2. PATYRA Elżbieta Beata 0
3. DZIUDZIK Sławomir Marian 0
4. WÓJCIK Michał Grzegorz 0
5. BANACH Janusz Wojciech 0
6. ŻURAWIECKI Maciej Feliks 0
7. DEMCIW Monika 0
8. PIETRAŚ Jacek 0
9. HAJNRYCH-NAZARUK Karolina Anna 0
10. JAKUBCZAK Agnieszka 0
Razem2