A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 66401 Numer obwodu głosowania 18
Okręg wyborczy nr 8 Okręgowa Komisja Wyborcza w Zamościu
Województwo LUBELSKIE Powiat Zamość Gmina Zamość
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Zespół Szkół Nr 4 w Zamościu Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Stefana Batorego 22-400 Zamość ul. Hetmana Zamoyskiego 4
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 2196
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 2196
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1550
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 904
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 646
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 646
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 3
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 646
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 646
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 8
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 638
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:8
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ŻACZEK Jarosław 2
2. BENDER-MOTYKA Bogna Maria 1
3. KAWA Franciszek Wiesław 2
4. MURAT Krystyna Anna 2
5. SZAWARSKA Janina 0
6. LIPKA Grzegorz Jerzy 0
7. GARBACZ Maria Halina 0
8. STRZELECKA Magdalena Natalia 0
9. DUBIEL Jacek 0
10. KOZIEŁ Krzysztof 1
Razem8
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:8
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KOWALSKI Marian Janusz 7
2. WIŚLIŃSKA Natalia Anna 0
3. PODSTAWKA Karol 0
4. BUJAŁA Adriana Iwona 0
5. ŚWISZCZ Józef Wojciech 0
6. OKOŃ Olga 0
7. WUCZKO Tomasz 0
8. SMOLAK Monika 0
9. PEŁKA Jarosław 1
10. ROWIŃSKI Wojciech 0
Razem8
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:56
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. CZERNIAK Jacek Andrzej 10
2. GOŁAWSKA Kazimiera 2
3. KURZĘPA Irena 33
4. GŁOWIŃSKI Grzegorz Lucjan 0
5. CICHOSZ Wacław 1
6. KOWALEWSKA Małgorzata Elżbieta 2
7. SZYMAŃSKI Adam 1
8. CZARNACKA Agata Alicja 1
9. STACHURA Rafał Artur 1
10. MIAROWSKA Gertruda Gabriela 5
Razem56
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:254
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PARUCH Waldemar 66
2. PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 95
3. ZAWIŚLAK Sławomir 69
4. MAZUREK Beata 10
5. GORAJEK Beata Anna 1
6. DUMKIEWICZ-SPRAWKA Ewa 1
7. ABRAMOWICZ Adam Krzysztof 1
8. PODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew 4
9. STAWIARSKI Jarosław Piotr 0
10. SADURSKA Małgorzata Barbara 7
Razem254
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:32
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. NOWACKA Barbara Anna 25
2. KURCZUK Grzegorz 2
3. POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 0
4. POZNAŃSKI Marek 2
5. LIPIŃSKA Paulina 2
6. PALONKA Marek Franciszek 1
7. WÓJCIK Dorota Ewa 0
8. PŁACHTA Łukasz Jan 0
9. POPIOŁEK Zofia 0
10. KABACIŃSKI Michał 0
Razem32
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:31
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. STANISŁAWEK Andrzej Józef 16
2. MAŃKA Andrzej 1
3. TOBIASZ Violetta 2
4. BOREK Anna 0
5. JANISZEWSKI Jerzy Andrzej 0
6. CISAK Dorota 5
7. KRUPA Elżbieta 1
8. PASTERNAK Karol Jan 1
9. LIPSKA-TOUMI Marzena Małgorzata 1
10. TOKARSKI Tomasz Krzysztof 4
Razem31
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:41
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SZYMONA Jan Jacek 14
2. SŁOWIK Katarzyna Danuta 3
3. DEMCZUK Andrzej Marcin 1
4. POPEK Amadeusz Jan 2
5. HOŁOWNIA Magdalena 2
6. BIAŁOBRZEWSKA Inez Monika 0
7. BIŁANT Paweł 1
8. BOLIBOK Małgorzata 1
9. KEMPISTY Monika Katarzyna 0
10. KORWIN-MIKKE Kacper Mikołaj 17
Razem41
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:141
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KAMIŃSKI Michał Tomasz 62
2. LIPIŃSKA Monika Maria 17
3. GRAD Mariusz 44
4. TRZCIŃSKA-STASZCZYK Beata Lilianna 3
5. GRABCZUK Krzysztof 8
6. BIELECKA Izabela 3
7. BRONIEWICZ Bogusław 0
8. WETOSZKA Krystyna 1
9. TARAS Mirosław Henryk 2
10. POŻAK Janusz 1
Razem141
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:64
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. BRATKOWSKI Arkadiusz Tomasz 47
2. HETMAN Krzysztof Andrzej 7
3. TOKARSKA Genowefa 3
4. ZAJĄC Józef 4
5. SOSNOWSKI Sławomir Antoni 1
6. CZERSKA-GĄSIEWSKA Hanna Barbara 1
7. LITWINIUK Przemysław 0
8. SEREDYN Elżbieta 0
9. ZDANOWSKA Agnieszka 1
10. NIEZGODA Marceli Mateusz 0
Razem64
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:3
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SZEWCZYK Krzysztof 0
2. PATYRA Elżbieta Beata 0
3. DZIUDZIK Sławomir Marian 0
4. WÓJCIK Michał Grzegorz 0
5. BANACH Janusz Wojciech 0
6. ŻURAWIECKI Maciej Feliks 0
7. DEMCIW Monika 2
8. PIETRAŚ Jacek 0
9. HAJNRYCH-NAZARUK Karolina Anna 0
10. JAKUBCZAK Agnieszka 1
Razem3