A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 120608 Numer obwodu głosowania 2
Okręg wyborczy nr 10 Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie
Województwo MAŁOPOLSKIE Powiat krakowski Gmina Michałowice
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Zespól Szkół w Michałowicach 32-091 Michałowice ul. Jana Pawła II 1
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1329
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 1329
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 928
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 557
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 371
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 371
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 1
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 371
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 371
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 16
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 355
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:28
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZIOBRO Zbigniew 28
2. WŁOSOWICZ Jacek Władysław 0
3. MULARCZYK Arkadiusz 0
4. SIARKA Edward 0
5. MALEC Lucyna 0
6. KIJ Beata Elżbieta 0
7. GILARSKI Mirosław Jan 0
8. GŁOZAK-ZEMAN Kinga Małgorzata 0
9. KRAMARCZYK Andrzej Antoni 0
10. RAKOCZY Agnieszka Edyta 0
Razem28
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:0
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. WINNICKI Robert Artur 0
2. KLUSKA Łukasz Dominik 0
3. KENIG Jerzy 0
4. KASIŃSKI Szymon Witold 0
5. TŁUCZKIEWICZ Agnieszka Weronika 0
6. PROCHOWNIK Marlena Anna 0
7. DOBROWOLSKI Witold Jan 0
8. JEDYNAK Małgorzata 0
9. DĘBEK Monika Anna 0
10. KOBYLAS Krzysztof Piotr 0
Razem0
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:18
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SENYSZYN Joanna 11
2. SZEJNA Andrzej Jan 0
3. ŻURAWSKI Maciej Stanisław 1
4. JASKIERNIA Jerzy Andrzej 2
5. PIETRZYK Sławomir Jan 1
6. ROMANOWSKA Irena Anna 0
7. BERNAT Franciszek Jan 0
8. ORKISZ Jan 2
9. BARTEL Barbara 1
10. BIESIADA Dominika Anna 0
Razem18
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:89
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. LEGUTKO Ryszard Antoni 23
2. DUDA Andrzej Sebastian 44
3. TERLECKI Ryszard Iwon 9
4. GOSIEWSKA Beata Barbara 4
5. MURZYN Leszek 0
6. PALUCH Anna 0
7. BARTUŚ Barbara Halina 0
8. PĘK Bogdan Marek 5
9. BUBULA Barbara Ewa 4
10. CZESAK Edward Stanisław 0
Razem89
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:24
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. HARTMAN Jan Marek 8
2. BIŃCZYCKA Elżbieta 2
3. KOPYCIŃSKI Sławomir Piotr 2
4. MARENIN Małgorzata Diana 0
5. PIĄTKOWSKI Wiesław Jan 0
6. ŻAK Monika Małgorzata 0
7. ZIMNIAK Robert Roman 1
8. MATHEA Anna Krystyna 0
9. WĄTROBA Sebastian Gabriel 11
10. STUPKIEWICZ-TUREK Agnieszka Karolina 0
Razem24
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:32
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GOWIN Jarosław Adam 26
2. BIELAN Adam Jerzy 2
3. PUCHAŁA Jan 0
4. EMILEWICZ Jadwiga Katarzyna 1
5. CIEŚLAK Michał 0
6. KRZYWDZIŃSKA Ewa Alicja 1
7. AUGUSTYN Paweł Piotr 0
8. JÓŹWIK Anna Irena 0
9. SADKIEWICZ Łukasz 0
10. TWORZYDŁO-WOŹNIAK Iwona Maria 2
Razem32
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:23
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ŻÓŁTEK Stanisław Józef 11
2. BERKOWICZ Konrad Szczepan 7
3. LEWICKI Dawid Marian 1
4. JAMRO Szymon 2
5. SZTERLEJA Barbara Maria 0
6. CZARNEK Norbert Jerzy 0
7. BANDUŁA Magdalena Maria 1
8. RYŚ Anna Magdalena 0
9. SAWICKA Nina Anna 0
10. SZATAN Jarosław Kazimierz 1
Razem23
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:114
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria 78
2. WENTA Bogdan Brunon 5
3. SONIK Bogusław Andrzej 21
4. ACHINGER Elżbieta Jadwiga 4
5. ŚWIT Grzegorz Sławomir 1
6. GUT-MOSTOWY Andrzej Józef 0
7. BISZTYGA Stanisław 0
8. PACEWICZ-PYREK Katarzyna Maria 0
9. HANDZEL Ludomir Paweł 2
10. GĄDEK Lidia Stanisława 3
Razem114
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:23
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SIEKIERSKI Czesław Adam 12
2. KOZAK Wojciech 4
3. KURTYKA Halina Ewa 0
4. SORYS Stanisław Andrzej 1
5. OCZKOWICZ Beata 2
6. PIĄTKOWSKA Monika Jadwiga 0
7. PAWLAK Mirosław Antoni 0
8. KAŁA Józef 0
9. KĘDZIERSKA Magdalena Dorota 4
10. DUTKA Bronisław 0
Razem23
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:4
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. BACHLEJ Joanna Maria 3
2. BRONIEWICZ Michał Paweł 1
3. KISIELEWSKI Łukasz Piotr 0
4. KALISZ Katarzyna Anna 0
5. SKWARŁO Cezary Szczepan 0
6. JANIK Katarzyna Edyta 0
7. PASZCZA Bartosz Marek 0
8. KOWRYGO Marcin Andrzej 0
Razem4