A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 180401 Numer obwodu głosowania 19
Okręg wyborczy nr 9 Okręgowa Komisja Wyborcza w Przemyślu
Województwo PODKARPACKIE Powiat jarosławski Gmina Jarosław
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 37-500 Jarosław ul. Jana Pawła II 30
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1621
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 1621
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1150
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 749
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 401
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 401
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 0
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 401
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 401
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 9
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 392
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:54
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GOLBA Mieczysław Józef 47
2. KUROWSKA Maria Stanisława 2
3. ZIOBRO Kazimierz Bronisław 2
4. SIEMBIDA Wiesław 0
5. DZIUBIŃSKI Jan 1
6. STRZĘPEK Renata 0
7. URUSKI Piotr Marcin 0
8. SZCZEPAŃSKA Maria Teresa 2
9. KULIG Irena Dorota 0
10. KOSSAK-CHRZANOWSKI Krzysztof Franciszek 0
Razem54
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:3
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SIEMBIDA Marcin Cezary 2
2. STEFANOWICZ Witold 0
3. ZIĘBA Tadeusz Mikołaj 0
4. PAKOSZ Maria 0
5. TOŚ Klaudia Małgorzata 0
6. JĘDRZEJCZYK Roman Józef 0
7. FURTAK Katarzyna Sabina 0
8. KOZŁOWSKA Aleksandra 0
9. SYLWANOWICZ Krzysztof Jerzy 1
Razem3
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:13
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KAMIŃSKI Tomasz Artur 5
2. WARDA Helena 1
3. KONIECZNY Janusz Kazimierz 0
4. LEŚNIAK-MOCZUK Krystyna Helena 0
5. DOMARADZKI Wojciech Grzegorz 7
6. WACHAŁOWICZ Barbara Maria 0
7. TOFIL Bronisław Tadeusz 0
8. KOZDĘBA Daniel Witold 0
9. JEDNACZ Przemysław 0
10. KOWALSKA Anna Helena 0
Razem13
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:181
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PORĘBA Tomasz Piotr 125
2. ZAJĄC Alicja Maria 11
3. OŻÓG Stanisław 5
4. PIOTROWICZ Stanisław 5
5. ROMANIUK Bogdan Piotr 1
6. HRYNKIEWICZ Józefa 1
7. PIÓRO Tadeusz Wacław 2
8. WRÓBLEWSKA Krystyna Małgorzata 1
9. ĆWIERZ Andrzej Bogusław 30
10. BŁĄDEK Lidia 0
Razem181
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:5
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. NIEWCZAS Marta Agata 4
2. TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr 1
3. WASIEWICZ Ewa 0
4. SIDOR Mariusz Piotr 0
5. SKALSKA Justyna 0
6. BARAN Dariusz 0
7. SZELC Grażyna Julia 0
8. BAR Wacław Daniel 0
10. SMUCZ Robert Dariusz 0
Razem5
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:10
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. JAWORSKI Kazimierz 9
2. DACHNOWICZ Małgorzata Krystyna 0
3. KLOC Tomasz 1
4. BIALIK Anna Elżbieta 0
5. MUSZYŃSKA Marta Teresa 0
6. STRUS-KOZŁOWSKA Kinga Aleksandra 0
7. OCHAB Paweł 0
8. SKOWRON Andrzej Jan 0
9. GUZIK Paulina Anna 0
10. SKOCZOWSKI Paweł Piotr 0
Razem10
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:31
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZARĘBSKI Waldemar 16
2. MAŁEK Damian Maciej 1
3. JADACH Janusz 0
4. KIDA Grzegorz Aleksander 1
5. BERKOWICZ Bożena Genowefa 2
6. WALICKI Lech Karol 2
7. MRYCZKO Artur Paweł 0
8. OLENDER-WAJDA Ewelina Małgorzata 3
9. CHOJNACKA Magdalena Marta 1
10. KORWIN-MIKKE Anna 5
Razem31
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:79
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna 56
2. SKOWROŃSKA Krystyna 14
3. TOMAŃSKI Piotr 6
4. CHOLEWIŃSKI Zygmunt Józef 0
5. KAŹMIERCZAK Jolanta Barbara 3
6. FRYDRYCH Joanna Zofia 0
7. ORDYCZYŃSKI Marek Stefan 0
8. KMIECIK Adam Jan 0
9. CISZEK Roman Piotr 0
10. PLUTA Mirosław Stanisław 0
Razem79
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:16
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KOSINIAK-KAMYSZ Władysław Marcin 2
2. KASPRZAK Mieczysław 13
3. WOSIK Alicja Barbara 0
4. BARTMAN Stanisław Wojciech 0
5. PIEKUT Justyna 0
6. DZIADZIO Dariusz Cezar 0
7. BIAŁEK Ewa Maria 1
8. RYGIEL Wiesław Andrzej 0
9. ANDRZEJAK-KLECHA Magdalena Anna 0
10. OWSIANY Marek 0
Razem16