A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 247101 Numer obwodu głosowania 12
Okręg wyborczy nr 11 Okręgowa Komisja Wyborcza w Katowicach
Województwo ŚLĄSKIE Powiat Piekary Śląskie Gmina Piekary Śląskie
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Miejskie Gimnazjum Nr 2 41-940 Piekary Śląskie ul. Księdza Popiełuszki 8
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1843
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 1843
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1450
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 972
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 478
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 478
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 2
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 478
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
11. Liczba kart ważnych 478
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 14
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 464
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:20
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ADAMEK Tomasz Józef 10
2. CYMAŃSKI Tadeusz 7
3. ROZPŁOCHOWSKI Andrzej Ryszard 0
4. WĘGLARZ Ewa 1
5. WYDRA Przemysław Aleksander 2
6. FAJER Monika 0
7. GRUSZKA Marek Aleksander 0
8. DOMAGAŁA Iwona Teresa 0
9. BIAŁA-SKRZYCKA Mariola Teresa 0
10. ZIOBRO Jan Paweł 0
Razem20
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:1
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZAWISZA Artur Wojciech 1
2. SŁAWSKI Sławomir Michał 0
3. KALUS Jakub Tomasz 0
4. BUDKA Anna Honorata 0
5. WAWAK Zbigniew Jerzy 0
6. WOJDAT Robert Mateusz 0
7. SZOSTOK Edyta Beata 0
8. TOMCZAK Janusz 0
9. PRZYBYŁA Katarzyna Dorota 0
10. GĄSIOREK Adrianna Anna 0
Razem1
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:39
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GIEREK Adam 22
2. MARSZAŁEK Jarosław Andrzej 1
3. SOBAŃSKA Halina Bronisława 0
4. NIEDZIELA Tomasz Damian 0
5. JAROSZ Marian Franciszek 1
6. DAŃCZAK Wanda Janina 0
7. ZAPART Katarzyna Urszula 0
8. MIODEK Jan Jerzy 4
9. ZIĘBA Marianna Anna 8
10. MARKOWSKI Jerzy 3
Razem39
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:129
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PIECHA Bolesław Grzegorz 78
2. WIŚNIEWSKA Jadwiga Maria 22
3. KLOC Izabela Helena 15
4. SZWED Stanisław 1
5. MOTYKA Władysław 0
6. KORFANTY Bronisław Jan 6
7. DZIUK Barbara Anna 3
8. RUDNICKA Jadwiga Julia 1
9. PANEK Krystyna Zofia 0
10. MALIK Ewa Danuta 3
Razem129
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:11
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KUTZ Kazimierz Julian 8
2. GRABOWSKA Genowefa 0
3. POTOCKI Andrzej Tadeusz 0
4. FORNALCZYK Elżbieta 2
5. KLEPACZ Witold Janusz 0
6. MIKA Monika Katarzyna 1
7. KULWAS Daniel Marcin 0
8. SOSIN Olga Anna 0
9. GÓRCZYŃSKI Artur Robert 0
10. TOMCZAK Kamilla 0
Razem11
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:8
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. MIGALSKI Marek Henryk 7
2. STRUMIŃSKI Paweł Łukasz 0
3. BIAŁEK Agnieszka 0
4. RAKSZAWSKI Adam Jarosław 0
5. DYLA Grzegorz Jan 0
6. KOKOLUS Urszula Maria 0
7. HAŁADUS Krzysztof Tadeusz 1
8. SZCZĘSNY Jarosław Zbigniew 0
9. NANDZIK Sonia Teresa 0
10. ROMANOWSKA Barbara Mariola 0
Razem8
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:34
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 31
2. LEWICKI Wiesław 1
3. MICZOŁEK Magdalena Barbara 0
4. SOŚNIERZ Dobromir Andrzej 1
5. PUSTELNIK Adam Ferdynand 1
6. KWIATKOWSKA Daria Teresa 0
7. ŻUK Tomasz 0
8. KRYSTEK Ewa Magdalena 0
9. HALEMBA Anna Maria 0
10. KOKOT Sławomir Jan 0
Razem34
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:212
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. BUZEK Jerzy Karol 168
2. SZUMILAS Krystyna Maria 6
3. OLBRYCHT Jan Marian 15
4. NYKIEL Mirosława 0
5. PLURA Marek Mirosław 14
6. KURANT Agnieszka 1
7. MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz 1
8. WNĘK Barbara Katarzyna 5
9. ZIĘTEK Jerzy Marek 2
10. SZTOLCMAN Grzegorz Czesław 0
Razem212
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:5
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. DĄBROWA Stanisław 0
2. BANASIAK Aleksandra 1
3. HOŁDA Arkadiusz Kazimierz 1
4. KOŻUSZNIK Danuta Maria 0
5. BARTUSEK Mariola Beata 1
6. SZYCHOWSKA Iwona Elżbieta 0
7. PILOT Andrzej Antoni 2
8. SZEMLA Mirosław Stanisław 0
9. KARASEK Bronisław 0
10. BRAMORA Artur Franciszek 0
Razem5
Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:4
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. SIERPIŃSKI Jacek Zbigniew 0
2. MOROŃ Tomasz Andrzej 0
3. NALEŹNIAK Krzysztof Jan 1
4. WASZKIELEWICZ Marian 0
5. DZIUDZIK Beata Jadwiga 0
6. MOLENDA Marlena Anna 1
7. PAJĄK Patrycja Magdalena 0
8. DADUŃ Marzena 0
9. BERNACKI Krzysztof Andrzej 2
10. URBAŃCZYK Sebastian Andrzej 0
Razem4
Lista nr 12 - Komitet Wyborczy Partia Zieloni
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:1
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PACA Monika Maria 0
2. SMYKOWSKI Maciej Krzysztof 0
3. ZAWISZA Marcelina Monika 0
4. CHUDZIŃSKI Adam Stanisław 0
5. ORŁOWSKA Maria Elżbieta 1
6. SZYMANEK Tomasz Krzysztof 0
7. LEWICKA Dobrosława Teresa 0
8. SULICH Hubert Mirosław 0
9. KONUS Magdalena Joanna 0
10. SZWEDKOWSKI Witold 0
Razem1