A  A+ A+

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy 326101 Numer obwodu głosowania 20
Okręg wyborczy nr 13 Okręgowa Komisja Wyborcza w Koszalinie
Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE Powiat Koszalin Gmina Koszalin
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Zespół Szkół Nr 11 75-679 Koszalin ul. Jabłoniowa 23
I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1. wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania 1963
1a. w tym umieszczonych w części A spisu wyborców 1963
1b. w tym umieszczonych w części B spisu wyborców 0
2. Komisja otrzymała kart do głosowania 1386
3. Nie wykorzystano kart do głosowania 730
4. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie) 656
4a. w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 656
4b. w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5. Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
6. Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania 3
7. Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
8. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
8a. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
8b. Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
8c. Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
8d. Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
8e. Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9. Liczba kart wyjętych z urny 656
9a. w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
10. Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 1
11. Liczba kart ważnych 655
12. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 16
13. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów 639
Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:14
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. STANKIEWICZ Robert 2
2. KLUKOWSKI Wacław 1
3. KAWKA Jacek 0
4. PIETRAS Krzysztof Jerzy 1
5. MILEWSKI Marcin 1
6. ŁUCZAK Marzena Izabela 1
7. PALUCH Dorota Andżelika 0
8. GÖK Alicja 1
9. ŻAWORONEK Maria 2
10. GAWĘCKI Michał Ryszard 5
Razem14
Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:0
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. CHRUSZCZ Sylwester Arkadiusz 0
2. GARWOLIŃSKI Krzysztof 0
3. WYSZYŃSKI Adam Bronisław 0
4. WICZKOWSKA Edyta 0
5. PISKORZ Michał Jakub 0
6. JAKUBOWSKA Paulina Patrycja 0
7. ANDRYSIAK Krzysztof Piotr 0
8. SREBNIAK-BUSZEWSKA Marta Maria 0
9. DZIEDZICZ Iwona 0
10. SIUDA Sebastian Marcin 0
Razem0
Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:88
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. LIBERADZKI Bogusław Marian 29
2. WZIĄTEK Stanisław Czesław 29
3. HOLAK Julia 5
4. WONTOR Tomasz Paweł 1
5. CHAŁAT Dorota Róża 18
6. FEDKO Edward Jan 1
7. PRZYWARA Urszula Jadwiga 1
8. KUMOR-PILARCZYK Izabela Ewa 1
9. KOTLĘGA Jerzy Waldemar 0
10. PAŃTAK Kazimierz 3
Razem88
Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:118
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. GRÓBARCZYK Marek Józef 42
2. HOC Czesław 55
3. RAFALSKA Elżbieta 7
4. MATERNA Jerzy Marian 3
5. ROBAK Marzanna Urszula 3
6. SZYMAŃSKA Halina Barbara 4
7. ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 1
8. PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 1
9. RONOWICZ Bożena 1
10. SZAŁABAWKA Artur Lesław 1
Razem118
Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:14
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. PISKORSKI Paweł Bartłomiej 3
2. PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara 6
3. BACHALSKI Dariusz Jacek 1
4. MARKIEWICZ Dorota 1
5. SZOSTAŁO Wiktor 2
6. WOJTCZAK Kinga 0
7. SZURA Zbigniew Jan 0
8. NIEBYLSKA Jolanta Danuta 0
9. KRYSZTOFIAK Wojciech Sławomir 1
10. KASZNIA Magdalena Anna 0
Razem14
Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:18
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ZAGÓRSKI Marek Tadeusz 7
2. ŁYCZYWEK Włodzimierz 0
3. BORZYM Justyna 2
4. DOBIES Tomasz Jarosław 0
5. SYCHOWSKI Marcin Przemysław 5
6. CHMIELEWSKA Ewa Anna 0
7. LIPIEC Magdalena 0
8. SOBIEPAN Janusz 0
9. GRUCA Małgorzata Maria 3
10. ZELISKO Mirosław Marek 1
Razem18
Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:46
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. OLESZCZUK Stefan 23
2. BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 3
3. JONCZEK Joanna Małgorzata 1
4. BIELEWICZ Przemysław 2
5. BIAŁOKOZ Andrzej 2
6. RATAJCZAK Mariusz 2
7. BAWOLSKA Wioletta Helena 0
8. PUCEK Mateusz Sebastian 0
9. KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 13
10. GŁADKOW Jan 0
Razem46
Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:311
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. ROSATI Dariusz Kajetan 175
2. BUKIEWICZ Bożenna 17
3. GRODZKI Tomasz Paweł 13
4. KUNICKA Halina 6
5. JAKUBOWSKI Andrzej Stanisław 89
6. MACHALICA Krzysztof Edward 0
7. ŁAWRYNOWICZ Zofia 5
8. MARCINKIEWICZ Mirosław 1
9. ŁĄCKI Artur Jarosław 0
10. KOCHAN Magdalena Maria 5
Razem311
Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:22
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. FEDAK Jolanta Beata 3
2. RZEPA Jarosław Michał 0
3. KORCZYŃSKA Dorota Marta 2
4. SZYKUŁA Maciej Wawrzyniec 0
5. KRAWCZUK Jan 12
6. FIEDOROWICZ Czesław 0
7. KULINICZ Tomasz Teodor 1
8. ODACHOWSKA Agnieszka Maria 1
9. KUCHARSKA Barbara 0
10. MIĆKO Ryszard Józef 3
Razem22
Lista nr 12 - Komitet Wyborczy Partia Zieloni
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:8
Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. KOŚ Ewa Izabela 1
2. DYMITRIADIS Dimitris 5
3. OSIKOWSKA Wiesława Bogumiła 0
4. SAPAŁA Krzysztof Gabriel 0
5. OYEDEMI Dorota Barbara 0
6. ADEL Juliusz Wilhelm 2
7. MIETLICKI Mateusz Marcin 0
8. MICHALSKI Daniel 0
9. WOJTASIEWICZ Arabella Halina 0
Razem8