A  A+ A+

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej po konferencji w dn. 23 V 2014 r., dotyczącej przygotowań do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.