A  A+ A+

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej po konferencji w dn. 25 V 2014 r., dotyczącej rozpoczęcia wyborów przygotowań do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.