A  A+ A+

Cząstkowe wyniki wyborów do PE z 63,09% obwodów głosowania, wraz z wizualizacjami