A  A+ A+

Powiat kutnowski liczba kart wydanych wyborcom do godziny 17:30 

Liczba stałych obwodów głosowania Liczba obwodów z których otrzymano dane Liczba uprawnionych do głosowania w tych obwodach Liczba wydanych kart do głosowania %
69 69 82 719 11 293 13.65
kutnowski
brak 9.74% 10.37% 10.99% 11.62% 12.24% 12.87% 13.49% 14.12% 14.74% 15.37%
danych 10.36% 10.98% 11.61% 12.23% 12.86% 13.48% 14.11% 14.73% 15.36% 15.99%