A  A+ A+

Frekwencja wyborcza

Polska
brak 17.41% 18.47% 19.53% 20.60% 21.66% 22.72% 23.78% 24.84% 25.91% 26.97%
danych 18.46% 19.52% 20.59% 21.65% 22.71% 23.77% 24.83% 25.90% 26.96% 28.03%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:30 636 537
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 301 650
Liczba ważnych kart:7 297 490
Frekwencja wyborcza:23.83%
Liczba głosów ważnych:7 069 485
% głosów ważnych:96.88%
Przejdź do
Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego
Wyniki głosowania w układzie województw
Wyniki głosowania w okręgach wyborczych

Wyniki głosowania i podział mandatów pomiędzy komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Liczba mandatów
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  252 779  3.58
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  667 319  9.44
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  16 222  0.23
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  505 586  7.15
12  Komitet Wyborczy Partia Zieloni  22 481  0.32
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  2 271 215  32.13
19 
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  223 733  3.16
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  480 846  6.80
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  2 246 870  31.78
19 
11  Komitet Wyborczy Samoobrona  2 729  0.04
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  281 079  3.98
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  98 626  1.40
  Komitety razem 7 069 485  100
51

Wyniki głosowania w okręgach wyborczych

Okręg wyborczy Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Okręg wyborczy nr 1 w Gdańsku   1 769 312  472 693  472 447  26.70  459 105  97.18
Okręg wyborczy nr 2 w Bydgoszczy   1 648 127  372 408  372 342  22.59  358 763  96.35
Okręg wyborczy nr 3 w Olsztynie   2 110 287  408 182  408 071  19.34  395 040  96.81
Okręg wyborczy nr 4 w Warszawie I   2 200 697  779 816  777 613  35.33  762 886  98.11
Okręg wyborczy nr 5 w Warszawie II   2 020 737  405 873  405 802  20.08  392 066  96.62
Okręg wyborczy nr 6 w Łodzi   2 036 030  483 069  482 918  23.72  468 467  97.01
Okręg wyborczy nr 7 w Poznaniu   2 720 826  610 188  609 993  22.42  585 119  95.92
Okręg wyborczy nr 8 w Lublinie   1 750 992  411 355  411 279  23.49  399 483  97.13
Okręg wyborczy nr 9 w Rzeszowie   1 710 529  410 512  410 394  23.99  398 152  97.02
Okręg wyborczy nr 10 w Krakowie   3 686 945  949 321  948 975  25.74  915 211  96.44
Okręg wyborczy nr 11 w Katowicach   3 673 738  872 659  872 417  23.75  847 419  97.13
Okręg wyborczy nr 12 we Wrocławiu   3 147 531  684 245  684 083  21.73  662 066  96.78
Okręg wyborczy nr 13 w Gorzowie Wielkopolskim   2 160 786  441 329  441 156  20.42  425 708  96.50
Polska ogółem 30 636 537  7 301 650  7 297 490  23.82  7 069 485  96.88

Wyniki głosowania w układzie województw

Województwo Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
dolnośląskie 2 328 361  537 210  537 070  23.07  520 699  96.95
kujawsko-pomorskie 1 648 127  372 408  372 342  22.59  358 763  96.35
lubelskie 1 750 992  411 355  411 279  23.49  399 483  97.13
lubuskie 807 818  155 939  155 896  19.30  150 224  96.36
łódzkie 2 036 030  483 069  482 918  23.72  468 467  97.01
małopolskie 2 644 574  730 056  729 742  27.59  703 948  96.47
mazowieckie 4 221 434  1 185 689  1 183 415  28.03  1 154 952  97.59
opolskie 819 170  147 035  147 013  17.95  141 367  96.16
podkarpackie 1 710 529  410 512  410 394  23.99  398 152  97.02
podlaskie 961 030  207 999  207 931  21.64  202 343  97.31
pomorskie 1 769 312  472 693  472 447  26.70  459 105  97.18
śląskie 3 673 738  872 659  872 417  23.75  847 419  97.13
świętokrzyskie 1 042 371  219 265  219 233  21.03  211 263  96.36
warmińsko-mazurskie 1 149 257  200 183  200 140  17.41  192 697  96.28
wielkopolskie 2 720 826  610 188  609 993  22.42  585 119  95.92
zachodniopomorskie 1 352 968  285 390  285 260  21.08  275 484  96.57
Polska ogółem 30 636 537  7 301 650  7 297 490  23.82  7 069 485  96.88

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
FOTYGA Anna Elżbieta Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  56 677 
LEWANDOWSKI Janusz Antoni Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  107 814 
WAŁĘSA Jarosław Leszek Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  55 898 
ZEMKE Janusz Władysław Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  62 118 
ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  41 188 
ZWIEFKA Tadeusz Antoni Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  43 918 
KARSKI Karol Adam Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  67 997 
KUDRYCKA Barbara Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  61 418 
HÜBNER Danuta Maria Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  225 546 
KRASNODĘBSKI Zdzisław Marek Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  96 292 
MARUSIK Michał Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  20 538 
BONI Michał Jan Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  30 910 
JUREK Marek Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  66 505 
KALINOWSKI Jarosław Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  33 879 
PITERA Julia Teresa Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  37 269 
KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  69 035 
SARYUSZ-WOLSKI Jacek Emil Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  97 551 
WOJCIECHOWSKI Janusz Czesław Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  134 975 
CZARNECKI Ryszard Henryk Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  84 228 
GRZYB Andrzej Marian Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  26 805 
KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Agnieszka Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  66 419 
ŁYBACKA Krystyna Maria Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  42 441 
SZEJNFELD Adam Stanisław Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  69 852 
HETMAN Krzysztof Andrzej Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  24 862 
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  73 465 
ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  41 867 
PORĘBA Tomasz Piotr Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  113 704 
OŻÓG Stanisław Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  36 376 
GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria 10  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  125 738 
LEGUTKO Ryszard Antoni 10  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  81 201 
SIEKIERSKI Czesław Adam 10  Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  27 843 
ŻÓŁTEK Stanisław Józef 10  Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  27 995 
DUDA Andrzej Sebastian 10  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  97 996 
WENTA Bogdan Brunon 10  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  38 960 
GOSIEWSKA Beata Barbara 10  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  50 332 
BUZEK Jerzy Karol 11  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  254 319 
GIEREK Adam 11  Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  56 237 
KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 11  Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  67 928 
PIECHA Bolesław Grzegorz 11  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  118 964 
WIŚNIEWSKA Jadwiga Maria 11  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  44 763 
OLBRYCHT Jan Marian 11  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  34 267 
PLURA Marek Mirosław 11  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  9 268 
GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 12  Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  53 790 
IWASZKIEWICZ Robert Jarosław 12  Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  29 505 
JACKIEWICZ Dawid Bohdan 12  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  79 942 
ZDROJEWSKI Bogdan Andrzej 12  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  162 426 
JAZŁOWIECKA Danuta 12  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  38 652 
UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 12  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  48 945 
GRÓBARCZYK Marek Józef 13  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  54 864 
LIBERADZKI Bogusław Marian 13  Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  43 348 
ROSATI Dariusz Kajetan 13  Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  84 686