A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Polska
brak 0.00% 0.06% 0.12% 0.18% 0.24% 0.31% 0.37% 0.43% 0.49% 0.55%
danych 0.05% 0.11% 0.17% 0.23% 0.30% 0.36% 0.42% 0.48% 0.54% 0.61%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:30 636 537
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 301 650
Liczba ważnych kart:7 297 490
Frekwencja wyborcza:23.83%
Liczba głosów ważnych:7 069 485
% głosów ważnych:96.88%
Liczba głosów na listy komitetu:16 222
% 0.23%

Wyniki głosowania na listy kandydatów komitetu w okręgach wyborczych

Okręg wyborczy Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Okręg wyborczy nr 1
w Gdańsku
1 769 312  472 693  472 447  459 105  1 720  0.37
Okręg wyborczy nr 2
w Bydgoszczy
1 648 127  372 408  372 342  358 763  0.00
Okręg wyborczy nr 3
w Olsztynie
2 110 287  408 182  408 071  395 040  1 574  0.40
Okręg wyborczy nr 4
w Warszawie I
2 200 697  779 816  777 613  762 886  0.00
Okręg wyborczy nr 5
w Warszawie II
2 020 737  405 873  405 802  392 066  0.00
Okręg wyborczy nr 6
w Łodzi
2 036 030  483 069  482 918  468 467  2 846  0.61
Okręg wyborczy nr 7
w Poznaniu
2 720 826  610 188  609 993  585 119  0.00
Okręg wyborczy nr 8
w Lublinie
1 750 992  411 355  411 279  399 483  2 121  0.53
Okręg wyborczy nr 9
w Rzeszowie
1 710 529  410 512  410 394  398 152  0.00
Okręg wyborczy nr 10
w Krakowie
3 686 945  949 321  948 975  915 211  4 717  0.52
Okręg wyborczy nr 11
w Katowicach
3 673 738  872 659  872 417  847 419  3 244  0.38
Okręg wyborczy nr 12 we Wrocławiu 3 147 531  684 245  684 083  662 066  0.00
Okręg wyborczy nr 13
w Gorzowie Wielkopolskim
2 160 786  441 329  441 156  425 708  0.00
Ogółem 30 636 537  7 301 650  7 297 490  7 069 485  16 222  0.23

Wyniki głosowania na listy kandydatów komitetu w województwach

Województwo Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
DOLNOŚLĄSKIE 2 328 361  537 210  537 070  520 699  0.00
KUJAWSKO-POMORSKIE 1 648 127  372 408  372 342  358 763  0.00
LUBELSKIE 1 750 992  411 355  411 279  399 483  2 121  0.53
LUBUSKIE 807 818  155 939  155 896  150 224  0.00
ŁÓDZKIE 2 036 030  483 069  482 918  468 467  2 846  0.61
MAŁOPOLSKIE 2 644 574  730 056  729 742  703 948  3 899  0.55
MAZOWIECKIE 4 221 434  1 185 689  1 183 415  1 154 952  0.00
OPOLSKIE 819 170  147 035  147 013  141 367  0.00
PODKARPACKIE 1 710 529  410 512  410 394  398 152  0.00
PODLASKIE 961 030  207 999  207 931  202 343  756  0.37
POMORSKIE 1 769 312  472 693  472 447  459 105  1 720  0.37
ŚLĄSKIE 3 673 738  872 659  872 417  847 419  3 244  0.38
ŚWIĘTOKRZYSKIE 1 042 371  219 265  219 233  211 263  818  0.39
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 1 149 257  200 183  200 140  192 697  818  0.42
WIELKOPOLSKIE 2 720 826  610 188  609 993  585 119  0.00
ZACHODNIOPOMORSKIE 1 352 968  285 390  285 260  275 484  0.00
Ogółem 30 636 537  7 301 650  7 297 490  7 069 485  16 222  0.23