A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Województwo warmińsko-mazurskie

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
brak 0.24% 0.28% 0.31% 0.35% 0.38% 0.42% 0.46% 0.49% 0.53% 0.56%
danych 0.27% 0.30% 0.34% 0.37% 0.41% 0.45% 0.48% 0.52% 0.55% 0.6%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:1 149 257
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:200 183
Liczba ważnych kart:200 140
Frekwencja wyborcza:17.42%
Liczba głosów ważnych:192 697
% głosów ważnych:96.28%
Liczba głosów na listy komitetu:818
% 0.42%

Wyniki głosowania na listy komitetu według powiatów

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
bartoszycki 50 357  7 162  7 162  6 841  34  0.50
braniewski 34 821  5 617  5 617  5 358  24  0.45
działdowski 52 758  7 599  7 599  7 250  37  0.51
elbląski 46 107  5 863  5 862  5 632  26  0.46
ełcki 69 153  11 090  11 090  10 723  42  0.39
giżycki 46 687  7 881  7 878  7 589  29  0.38
iławski 73 809  11 811  11 808  11 222  40  0.36
kętrzyński 53 758  7 662  7 660  7 364  30  0.41
lidzbarski 34 313  5 252  5 252  5 029  17  0.34
mrągowski 40 868  6 569  6 568  6 348  26  0.41
nidzicki 26 809  3 709  3 709  3 580  17  0.47
nowomiejski 34 540  5 516  5 515  5 209  31  0.60
olecki 27 540  3 883  3 883  3 759  13  0.35
olsztyński 97 232  16 843  16 839  16 186  83  0.51
ostródzki 84 232  12 574  12 571  12 011  62  0.52
piski 46 146  7 804  7 804  7 513  18  0.24
szczycieński 56 791  9 447  9 445  9 004  36  0.40
gołdapski 22 075  2 814  2 814  2 723  13  0.48
węgorzewski 19 467  2 734  2 733  2 606  10  0.38
Elbląg 97 070  20 458  20 449  19 857  69  0.35
Olsztyn 134 724  37 895  37 882  36 893  161  0.44
Ogółem 1 149 257  200 183  200 140  192 697  818  0.42