A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat ełcki 

ełcki
brak 0.31% 0.36% 0.41% 0.47% 0.52% 0.57% 0.62% 0.67% 0.73% 0.78%
danych 0.35% 0.40% 0.46% 0.51% 0.56% 0.61% 0.66% 0.72% 0.77% 0.83%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:69 153
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 090
Liczba ważnych kart:11 090
Frekwencja wyborcza:16.04%
Liczba głosów ważnych:10 723
% głosów ważnych:96.69%
Liczba głosów na listy komitetu:42
% 0.39%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Ełk 46 091  8 475  8 475  8 232  26  0.32
Ełk 8 545  1 104  1 104  1 062  0.56
Kalinowo 5 461  540  540  499  0.80
Prostki 5 920  632  632  605  0.83
Stare Juchy 3 136  339  339  325  0.31
Ogółem 69 153  11 090  11 090  10 723  42  0.39
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RADZISZEWSKI Jarosław 6 14.29 0.06
ANDRUKIEWICZ Marta 10 23.81 0.09
CYBULKO Marek 4 9.52 0.04
RADZISZEWSKI Adrian 4 9.52 0.04
KALINOWSKI Adam 3 7.14 0.03
ŁOCHNICKA Katarzyna 7 16.67 0.07
RADZISZEWSKA Dorota 8 19.05 0.07