A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat giżycki 

giżycki
brak 0.00% 0.05% 0.10% 0.15% 0.20% 0.25% 0.29% 0.34% 0.39% 0.44%
danych 0.04% 0.09% 0.14% 0.19% 0.24% 0.28% 0.33% 0.38% 0.43% 0.49%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 687
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 881
Liczba ważnych kart:7 878
Frekwencja wyborcza:16.88%
Liczba głosów ważnych:7 589
% głosów ważnych:96.33%
Liczba głosów na listy komitetu:29
% 0.38%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Giżycko 24 298  5 057  5 055  4 914  24  0.49
Giżycko 6 596  908  908  872  0.11
Kruklanki 2 524  275  275  267  0.00
Miłki 3 108  308  308  292  0.34
Ryn 4 861  569  569  527  0.00
Wydminy 5 300  764  763  717  0.42
Ogółem 46 687  7 881  7 878  7 589  29  0.38
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RADZISZEWSKI Jarosław 6 20.69 0.08
ANDRUKIEWICZ Marta 5 17.24 0.07
CYBULKO Marek 7 24.14 0.09
RADZISZEWSKI Adrian 1 3.45 0.01
KALINOWSKI Adam 3 10.34 0.04
ŁOCHNICKA Katarzyna 3 10.34 0.04
RADZISZEWSKA Dorota 4 13.79 0.05