A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat ostródzki 

ostródzki
brak 0.23% 0.42% 0.62% 0.81% 1.01% 1.20% 1.39% 1.59% 1.78% 1.98%
danych 0.41% 0.61% 0.80% 1.00% 1.19% 1.38% 1.58% 1.77% 1.97% 2.17%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:84 232
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 574
Liczba ważnych kart:12 571
Frekwencja wyborcza:14.93%
Liczba głosów ważnych:12 011
% głosów ważnych:95.55%
Liczba głosów na listy komitetu:62
% 0.52%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Ostróda 27 158  5 513  5 511  5 278  25  0.47
Dąbrówno 3 421  412  412  387  0.78
Grunwald 4 380  384  384  369  2.17
Łukta 3 556  355  355  337  1.19
Małdyty 5 102  475  475  465  1.08
Miłakowo 4 550  456  456  427  0.23
Miłomłyn 4 085  533  532  500  0.40
Morąg 19 726  2 786  2 786  2 679  0.34
Ostróda 12 254  1 660  1 660  1 569  0.32
Ogółem 84 232  12 574  12 571  12 011  62  0.52
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RADZISZEWSKI Jarosław 14 22.58 0.12
ANDRUKIEWICZ Marta 9 14.52 0.07
CYBULKO Marek 6 9.68 0.05
RADZISZEWSKI Adrian 0 0.00 0.00
KALINOWSKI Adam 16 25.81 0.13
ŁOCHNICKA Katarzyna 6 9.68 0.05
RADZISZEWSKA Dorota 11 17.74 0.09