A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Gmina Grunwald

Grunwald
brak 0.23% 0.42% 0.62% 0.81% 1.01% 1.20% 1.39% 1.59% 1.78% 1.98%
danych 0.41% 0.61% 0.80% 1.00% 1.19% 1.38% 1.58% 1.77% 1.97% 2.17%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 380
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:384
Liczba ważnych kart:384
Frekwencja wyborcza:8.77%
Liczba głosów ważnych:369
% głosów ważnych:96.09%
Liczba głosów na listy komitetu:8
% 2.17%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RADZISZEWSKI Jarosław 2 25.00 0.54
ANDRUKIEWICZ Marta 2 25.00 0.54
CYBULKO Marek 2 25.00 0.54
RADZISZEWSKI Adrian 0 0.00 0.00
KALINOWSKI Adam 0 0.00 0.00
ŁOCHNICKA Katarzyna 1 12.50 0.27
RADZISZEWSKA Dorota 1 12.50 0.27