A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat olecki 

olecki
brak 0.00% 0.06% 0.11% 0.17% 0.23% 0.29% 0.34% 0.40% 0.46% 0.51%
danych 0.05% 0.10% 0.16% 0.22% 0.28% 0.33% 0.39% 0.45% 0.50% 0.57%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:27 540
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 883
Liczba ważnych kart:3 883
Frekwencja wyborcza:14.10%
Liczba głosów ważnych:3 759
% głosów ważnych:96.81%
Liczba głosów na listy komitetu:13
% 0.35%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kowale Oleckie 4 217  367  367  351  0.57
Olecko 17 354  2 832  2 832  2 745  11  0.40
Świętajno 3 270  340  340  331  0.00
Wieliczki 2 699  344  344  332  0.00
Ogółem 27 540  3 883  3 883  3 759  13  0.35
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RADZISZEWSKI Jarosław 4 30.77 0.11
ANDRUKIEWICZ Marta 1 7.69 0.03
CYBULKO Marek 2 15.38 0.05
RADZISZEWSKI Adrian 0 0.00 0.00
KALINOWSKI Adam 2 15.38 0.05
ŁOCHNICKA Katarzyna 1 7.69 0.03
RADZISZEWSKA Dorota 3 23.08 0.08