A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Gmina Kowale Oleckie

Kowale Oleckie
brak 0.00% 0.06% 0.11% 0.17% 0.23% 0.29% 0.34% 0.40% 0.46% 0.51%
danych 0.05% 0.10% 0.16% 0.22% 0.28% 0.33% 0.39% 0.45% 0.50% 0.57%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 217
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:367
Liczba ważnych kart:367
Frekwencja wyborcza:8.70%
Liczba głosów ważnych:351
% głosów ważnych:95.64%
Liczba głosów na listy komitetu:2
% 0.57%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RADZISZEWSKI Jarosław 0 0.00 0.00
ANDRUKIEWICZ Marta 0 0.00 0.00
CYBULKO Marek 0 0.00 0.00
RADZISZEWSKI Adrian 0 0.00 0.00
KALINOWSKI Adam 1 50.00 0.28
ŁOCHNICKA Katarzyna 1 50.00 0.28
RADZISZEWSKA Dorota 0 0.00 0.00