A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Powiat olsztyński 

olsztyński
brak 0.00% 0.10% 0.21% 0.31% 0.42% 0.52% 0.62% 0.73% 0.83% 0.94%
danych 0.09% 0.20% 0.30% 0.41% 0.51% 0.61% 0.72% 0.82% 0.93% 1.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:97 232
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:16 843
Liczba ważnych kart:16 839
Frekwencja wyborcza:17.32%
Liczba głosów ważnych:16 186
% głosów ważnych:96.12%
Liczba głosów na listy komitetu:83
% 0.51%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Barczewo 14 116  2 568  2 567  2 449  14  0.57
Biskupiec 15 441  2 455  2 455  2 350  16  0.68
Dobre Miasto 12 928  2 095  2 095  2 017  21  1.04
Dywity 8 476  1 995  1 995  1 940  0.31
Gietrzwałd 4 843  1 027  1 026  983  0.41
Jeziorany 6 523  812  812  772  0.26
Jonkowo 5 381  970  969  946  0.21
Kolno 2 765  294  294  272  0.00
Olsztynek 10 849  1 774  1 774  1 713  11  0.64
Purda 6 615  1 076  1 076  1 033  0.19
Stawiguda 5 982  1 440  1 439  1 395  0.22
Świątki 3 313  337  337  316  0.63
Ogółem 97 232  16 843  16 839  16 186  83  0.51
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
RADZISZEWSKI Jarosław 29 34.94 0.18
ANDRUKIEWICZ Marta 19 22.89 0.12
CYBULKO Marek 3 3.61 0.02
RADZISZEWSKI Adrian 7 8.43 0.04
KALINOWSKI Adam 4 4.82 0.02
ŁOCHNICKA Katarzyna 8 9.64 0.05
RADZISZEWSKA Dorota 13 15.66 0.08