A  A+ A+

Województwo warmińsko-mazurskie

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
brak 12.71% 14.25% 15.79% 17.33% 18.87% 20.42% 21.96% 23.50% 25.04% 26.58%
danych 14.24% 15.78% 17.32% 18.86% 20.41% 21.95% 23.49% 25.03% 26.57% 28.12%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:1 149 257
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:200 183
Liczba ważnych kart:200 140
Frekwencja wyborcza:17.42%
Liczba głosów ważnych:192 697
% głosów ważnych:96.28%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  8 180  4.25
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  23 001  11.94
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  818  0.42
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  13 859  7.19
12  Komitet Wyborczy Partia Zieloni  0.00
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  63 424  32.91
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  4 357  2.26
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  16 567  8.60
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  53 144  27.58
11  Komitet Wyborczy Samoobrona  836  0.43
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  5 736  2.98
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  2 775  1.44
  Komitety razem 192 697  100

Wyniki głosowania na listy komitetu według powiatów

Powiat Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
bartoszycki 50 357  7 162  7 162  14.22  6 841  95.52
braniewski 34 821  5 617  5 617  16.13  5 358  95.39
działdowski 52 758  7 599  7 599  14.40  7 250  95.41
elbląski 46 107  5 863  5 862  12.71  5 632  96.08
ełcki 69 153  11 090  11 090  16.04  10 723  96.69
giżycki 46 687  7 881  7 878  16.87  7 589  96.33
iławski 73 809  11 811  11 808  16.00  11 222  95.04
kętrzyński 53 758  7 662  7 660  14.25  7 364  96.14
lidzbarski 34 313  5 252  5 252  15.31  5 029  95.75
mrągowski 40 868  6 569  6 568  16.07  6 348  96.65
nidzicki 26 809  3 709  3 709  13.83  3 580  96.52
nowomiejski 34 540  5 516  5 515  15.97  5 209  94.45
olecki 27 540  3 883  3 883  14.10  3 759  96.81
olsztyński 97 232  16 843  16 839  17.32  16 186  96.12
ostródzki 84 232  12 574  12 571  14.92  12 011  95.55
piski 46 146  7 804  7 804  16.91  7 513  96.27
szczycieński 56 791  9 447  9 445  16.63  9 004  95.33
gołdapski 22 075  2 814  2 814  12.75  2 723  96.77
węgorzewski 19 467  2 734  2 733  14.04  2 606  95.35
elbląg 97 070  20 458  20 449  21.07  19 857  97.10
olsztyn 134 724  37 895  37 882  28.12  36 893  97.39
Województwo ogółem 1 149 257  200 183  200 140  17.41  192 697  96.28