A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Województwo warmińsko-mazurskie

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
brak 7.19% 8.14% 9.08% 10.03% 10.97% 11.92% 12.86% 13.81% 14.75% 15.70%
danych 8.13% 9.07% 10.02% 10.96% 11.91% 12.85% 13.80% 14.74% 15.69% 16.64%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:1 149 257
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:200 183
Liczba ważnych kart:200 140
Frekwencja wyborcza:17.42%
Liczba głosów ważnych:192 697
% głosów ważnych:96.28%
Liczba głosów na listy komitetu:23 001
% 11.94%

Wyniki głosowania na listy komitetu według powiatów

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
bartoszycki 50 357  7 162  7 162  6 841  983  14.37
braniewski 34 821  5 617  5 617  5 358  690  12.88
działdowski 52 758  7 599  7 599  7 250  760  10.48
elbląski 46 107  5 863  5 862  5 632  557  9.89
ełcki 69 153  11 090  11 090  10 723  1 155  10.77
giżycki 46 687  7 881  7 878  7 589  856  11.28
iławski 73 809  11 811  11 808  11 222  1 262  11.25
kętrzyński 53 758  7 662  7 660  7 364  1 102  14.96
lidzbarski 34 313  5 252  5 252  5 029  610  12.13
mrągowski 40 868  6 569  6 568  6 348  657  10.35
nidzicki 26 809  3 709  3 709  3 580  561  15.67
nowomiejski 34 540  5 516  5 515  5 209  399  7.66
olecki 27 540  3 883  3 883  3 759  341  9.07
olsztyński 97 232  16 843  16 839  16 186  2 053  12.68
ostródzki 84 232  12 574  12 571  12 011  1 568  13.05
piski 46 146  7 804  7 804  7 513  540  7.19
szczycieński 56 791  9 447  9 445  9 004  984  10.93
gołdapski 22 075  2 814  2 814  2 723  453  16.64
węgorzewski 19 467  2 734  2 733  2 606  408  15.66
Elbląg 97 070  20 458  20 449  19 857  2 183  10.99
Olsztyn 134 724  37 895  37 882  36 893  4 879  13.22
Ogółem 1 149 257  200 183  200 140  192 697  23 001  11.94