A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat ełcki 

ełcki
brak 6.46% 8.00% 9.53% 11.07% 12.60% 14.14% 15.68% 17.21% 18.75% 20.28%
danych 7.99% 9.52% 11.06% 12.59% 14.13% 15.67% 17.20% 18.74% 20.27% 21.82%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:69 153
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 090
Liczba ważnych kart:11 090
Frekwencja wyborcza:16.04%
Liczba głosów ważnych:10 723
% głosów ważnych:96.69%
Liczba głosów na listy komitetu:1 155
% 10.77%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Ełk 46 091  8 475  8 475  8 232  849  10.31
Ełk 8 545  1 104  1 104  1 062  113  10.64
Kalinowo 5 461  540  540  499  40  8.02
Prostki 5 920  632  632  605  132  21.82
Stare Juchy 3 136  339  339  325  21  6.46
Ogółem 69 153  11 090  11 090  10 723  1 155  10.77
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
IWIŃSKI Tadeusz 792 68.57 7.39
BIL-JARUZELSKA Małgorzata Anna 33 2.86 0.31
CZYKWIN Eugeniusz 18 1.56 0.17
MAŃKUT Władysław 12 1.04 0.11
KIERES-SALAMOŃSKI Ilona 12 1.04 0.11
PIASECKA Izabela Agnieszka 28 2.42 0.26
JESIEŃ Anna Marta 9 0.78 0.08
ŁADA Robert 11 0.95 0.10
TOPCZYŁKO Bożena 8 0.69 0.07
BAGAN Bożena Waleria 232 20.09 2.16