A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Polska
brak 4.71% 6.33% 7.94% 9.56% 11.17% 12.79% 14.40% 16.02% 17.63% 19.25%
danych 6.32% 7.93% 9.55% 11.16% 12.78% 14.39% 16.01% 17.62% 19.24% 20.86%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:30 636 537
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 301 650
Liczba ważnych kart:7 297 490
Frekwencja wyborcza:23.83%
Liczba głosów ważnych:7 069 485
% głosów ważnych:96.88%
Liczba głosów na listy komitetu:667 319
% 9.44%

Wyniki głosowania na listy kandydatów komitetu w okręgach wyborczych

Okręg wyborczy Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Okręg wyborczy nr 1
w Gdańsku
1 769 312  472 693  472 447  459 105  35 164  7.66
Okręg wyborczy nr 2
w Bydgoszczy
1 648 127  372 408  372 342  358 763  74 833  20.86
Okręg wyborczy nr 3
w Olsztynie
2 110 287  408 182  408 071  395 040  41 422  10.49
Okręg wyborczy nr 4
w Warszawie I
2 200 697  779 816  777 613  762 886  57 010  7.47
Okręg wyborczy nr 5
w Warszawie II
2 020 737  405 873  405 802  392 066  24 647  6.29
Okręg wyborczy nr 6
w Łodzi
2 036 030  483 069  482 918  468 467  35 344  7.54
Okręg wyborczy nr 7
w Poznaniu
2 720 826  610 188  609 993  585 119  74 695  12.77
Okręg wyborczy nr 8
w Lublinie
1 750 992  411 355  411 279  399 483  21 248  5.32
Okręg wyborczy nr 9
w Rzeszowie
1 710 529  410 512  410 394  398 152  18 761  4.71
Okręg wyborczy nr 10
w Krakowie
3 686 945  949 321  948 975  915 211  62 748  6.86
Okręg wyborczy nr 11
w Katowicach
3 673 738  872 659  872 417  847 419  79 543  9.39
Okręg wyborczy nr 12 we Wrocławiu 3 147 531  684 245  684 083  662 066  78 557  11.87
Okręg wyborczy nr 13
w Gorzowie Wielkopolskim
2 160 786  441 329  441 156  425 708  63 347  14.88
Ogółem 30 636 537  7 301 650  7 297 490  7 069 485  667 319  9.44

Wyniki głosowania na listy kandydatów komitetu w województwach

Województwo Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
DOLNOŚLĄSKIE 2 328 361  537 210  537 070  520 699  64 864  12.46
KUJAWSKO-POMORSKIE 1 648 127  372 408  372 342  358 763  74 833  20.86
LUBELSKIE 1 750 992  411 355  411 279  399 483  21 248  5.32
LUBUSKIE 807 818  155 939  155 896  150 224  25 096  16.71
ŁÓDZKIE 2 036 030  483 069  482 918  468 467  35 344  7.54
MAŁOPOLSKIE 2 644 574  730 056  729 742  703 948  40 579  5.76
MAZOWIECKIE 4 221 434  1 185 689  1 183 415  1 154 952  81 657  7.07
OPOLSKIE 819 170  147 035  147 013  141 367  13 693  9.69
PODKARPACKIE 1 710 529  410 512  410 394  398 152  18 761  4.71
PODLASKIE 961 030  207 999  207 931  202 343  18 421  9.10
POMORSKIE 1 769 312  472 693  472 447  459 105  35 164  7.66
ŚLĄSKIE 3 673 738  872 659  872 417  847 419  79 543  9.39
ŚWIĘTOKRZYSKIE 1 042 371  219 265  219 233  211 263  22 169  10.49
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 1 149 257  200 183  200 140  192 697  23 001  11.94
WIELKOPOLSKIE 2 720 826  610 188  609 993  585 119  74 695  12.77
ZACHODNIOPOMORSKIE 1 352 968  285 390  285 260  275 484  38 251  13.89
Ogółem 30 636 537  7 301 650  7 297 490  7 069 485  667 319  9.44

Przyznane mandaty

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
ZEMKE Janusz Władysław Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  62 118 
ŁYBACKA Krystyna Maria Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  42 441 
GIEREK Adam 11  Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  56 237 
GERINGER DE OEDENBERG Lidia Joanna 12  Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  53 790 
LIBERADZKI Bogusław Marian 13  Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  43 348