A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
augustowski 47 820  8 464  8 459  8 229  594  7.22
białostocki 116 248  25 729  25 723  25 062  1 733  6.91
bielski 48 226  9 822  9 815  9 581  1 552  16.20
grajewski 39 337  6 901  6 901  6 662  257  3.86
hajnowski 39 336  5 974  5 973  5 737  1 975  34.43
kolneński 31 766  5 472  5 472  5 280  173  3.28
łomżyński 41 522  7 189  7 186  6 961  318  4.57
moniecki 34 672  5 763  5 763  5 573  203  3.64
sejneński 17 185  2 657  2 657  2 578  249  9.66
siemiatycki 39 342  7 317  7 315  7 104  905  12.74
sokólski 58 273  10 913  10 911  10 567  570  5.39
suwalski 29 127  4 503  4 500  4 355  281  6.45
wysokomazowiecki 47 998  11 080  11 078  10 801  329  3.05
zambrowski 36 800  7 736  7 735  7 387  374  5.06
Białystok 228 876  66 327  66 297  64 832  6 873  10.60
Łomża 49 512  10 958  10 955  10 714  848  7.91
Suwałki 54 990  11 194  11 191  10 920  1 187  10.87
bartoszycki 50 357  7 162  7 162  6 841  983  14.37
braniewski 34 821  5 617  5 617  5 358  690  12.88
działdowski 52 758  7 599  7 599  7 250  760  10.48
elbląski 46 107  5 863  5 862  5 632  557  9.89
ełcki 69 153  11 090  11 090  10 723  1 155  10.77
giżycki 46 687  7 881  7 878  7 589  856  11.28
iławski 73 809  11 811  11 808  11 222  1 262  11.25
kętrzyński 53 758  7 662  7 660  7 364  1 102  14.96
lidzbarski 34 313  5 252  5 252  5 029  610  12.13
mrągowski 40 868  6 569  6 568  6 348  657  10.35
nidzicki 26 809  3 709  3 709  3 580  561  15.67
nowomiejski 34 540  5 516  5 515  5 209  399  7.66
olecki 27 540  3 883  3 883  3 759  341  9.07
olsztyński 97 232  16 843  16 839  16 186  2 053  12.68
ostródzki 84 232  12 574  12 571  12 011  1 568  13.05
piski 46 146  7 804  7 804  7 513  540  7.19
szczycieński 56 791  9 447  9 445  9 004  984  10.93
gołdapski 22 075  2 814  2 814  2 723  453  16.64
węgorzewski 19 467  2 734  2 733  2 606  408  15.66
Elbląg 97 070  20 458  20 449  19 857  2 183  10.99
Olsztyn 134 724  37 895  37 882  36 893  4 879  13.22
Ogółem 2 110 287  408 182  408 071  395 040  41 422  10.49
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
IWIŃSKI Tadeusz 25 002 60.36 6.33
BIL-JARUZELSKA Małgorzata Anna 3 202 7.73 0.81
CZYKWIN Eugeniusz 7 387 17.83 1.87
MAŃKUT Władysław 1 497 3.61 0.38
KIERES-SALAMOŃSKI Ilona 486 1.17 0.12
PIASECKA Izabela Agnieszka 1 221 2.95 0.31
JESIEŃ Anna Marta 634 1.53 0.16
ŁADA Robert 624 1.51 0.16
TOPCZYŁKO Bożena 644 1.55 0.16
BAGAN Bożena Waleria 725 1.75 0.18

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
KARSKI Karol Adam Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  67 997 
KUDRYCKA Barbara Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  61 418