A  A+ A+

Miasto Białystok

Białystok
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:228 876
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:66 327
Liczba ważnych kart:66 297
Frekwencja wyborcza:28.98%
Liczba głosów ważnych:64 832
% głosów ważnych:97.79%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  1 023  1.58
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  310  0.48
11  Komitet Wyborczy Samoobrona  83  0.13
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  1 133  1.75
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  6 873  10.60
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  25 339  39.08
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  2 156  3.33
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  2 253  3.48
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  5 564  8.58
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  18 386  28.36
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  1 712  2.64
  Komitety razem 64 832  100