A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Białystok

Białystok
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:228 876
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:66 327
Liczba ważnych kart:66 297
Frekwencja wyborcza:28.98%
Liczba głosów ważnych:64 832
% głosów ważnych:97.79%
Liczba głosów na listy komitetu:2 156
% 3.33%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 1 274 59.09 1.97
WORONIECKI Mirosław 99 4.59 0.15
ANTOSIK Maja Edyta 45 2.09 0.07
LESZCZYŃSKI Robert 95 4.41 0.15
KWAŚNIEWSKA Jolanta 339 15.72 0.52
GROMADZKI Sławomir 28 1.30 0.04
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 22 1.02 0.03
ŻEBROWSKI Kamil 64 2.97 0.10
HOŁUSZKO Ewa Maria 57 2.64 0.09
PENKALSKI Wojciech Adam 133 6.17 0.21