A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Polska
brak 1.95% 2.36% 2.77% 3.18% 3.59% 4.00% 4.41% 4.82% 5.23% 5.64%
danych 2.35% 2.76% 3.17% 3.58% 3.99% 4.40% 4.81% 5.22% 5.63% 6.05%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:30 636 537
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 301 650
Liczba ważnych kart:7 297 490
Frekwencja wyborcza:23.83%
Liczba głosów ważnych:7 069 485
% głosów ważnych:96.88%
Liczba głosów na listy komitetu:252 699
% 3.57%

Wyniki głosowania na listy kandydatów komitetu w okręgach wyborczych

Okręg wyborczy Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Okręg wyborczy nr 1
w Gdańsku
1 769 312  472 693  472 447  459 105  11 350  2.47
Okręg wyborczy nr 2
w Bydgoszczy
1 648 127  372 408  372 342  358 763  13 998  3.90
Okręg wyborczy nr 3
w Olsztynie
2 110 287  408 182  408 071  395 040  13 330  3.37
Okręg wyborczy nr 4
w Warszawie I
2 200 697  779 816  777 613  762 886  46 187  6.05
Okręg wyborczy nr 5
w Warszawie II
2 020 737  405 873  405 802  392 066  10 710  2.73
Okręg wyborczy nr 6
w Łodzi
2 036 030  483 069  482 918  468 467  11 597  2.48
Okręg wyborczy nr 7
w Poznaniu
2 720 826  610 188  609 993  585 119  29 112  4.98
Okręg wyborczy nr 8
w Lublinie
1 750 992  411 355  411 279  399 483  15 720  3.94
Okręg wyborczy nr 9
w Rzeszowie
1 710 529  410 512  410 394  398 152  7 746  1.95
Okręg wyborczy nr 10
w Krakowie
3 686 945  949 321  948 975  915 211  27 217  2.97
Okręg wyborczy nr 11
w Katowicach
3 673 738  872 659  872 417  847 419  31 922  3.77
Okręg wyborczy nr 12 we Wrocławiu 3 147 531  684 245  684 083  662 066  20 896  3.16
Okręg wyborczy nr 13
w Gorzowie Wielkopolskim
2 160 786  441 329  441 156  425 708  12 914  3.03
Ogółem 30 636 537  7 301 650  7 297 490  7 069 485  252 699  3.57

Wyniki głosowania na listy kandydatów komitetu w województwach

Województwo Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
DOLNOŚLĄSKIE 2 328 361  537 210  537 070  520 699  16 957  3.26
KUJAWSKO-POMORSKIE 1 648 127  372 408  372 342  358 763  13 998  3.90
LUBELSKIE 1 750 992  411 355  411 279  399 483  15 720  3.94
LUBUSKIE 807 818  155 939  155 896  150 224  4 600  3.06
ŁÓDZKIE 2 036 030  483 069  482 918  468 467  11 597  2.48
MAŁOPOLSKIE 2 644 574  730 056  729 742  703 948  21 680  3.08
MAZOWIECKIE 4 221 434  1 185 689  1 183 415  1 154 952  56 897  4.93
OPOLSKIE 819 170  147 035  147 013  141 367  3 939  2.79
PODKARPACKIE 1 710 529  410 512  410 394  398 152  7 746  1.95
PODLASKIE 961 030  207 999  207 931  202 343  5 150  2.55
POMORSKIE 1 769 312  472 693  472 447  459 105  11 350  2.47
ŚLĄSKIE 3 673 738  872 659  872 417  847 419  31 922  3.77
ŚWIĘTOKRZYSKIE 1 042 371  219 265  219 233  211 263  5 537  2.62
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 1 149 257  200 183  200 140  192 697  8 180  4.25
WIELKOPOLSKIE 2 720 826  610 188  609 993  585 119  29 112  4.98
ZACHODNIOPOMORSKIE 1 352 968  285 390  285 260  275 484  8 314  3.02
Ogółem 30 636 537  7 301 650  7 297 490  7 069 485  252 699  3.57