A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
augustowski 47 820  8 464  8 459  8 229  187  2.27
białostocki 116 248  25 729  25 723  25 062  605  2.41
bielski 48 226  9 822  9 815  9 581  236  2.46
grajewski 39 337  6 901  6 901  6 662  120  1.80
hajnowski 39 336  5 974  5 973  5 737  248  4.32
kolneński 31 766  5 472  5 472  5 280  100  1.89
łomżyński 41 522  7 189  7 186  6 961  91  1.31
moniecki 34 672  5 763  5 763  5 573  87  1.56
sejneński 17 185  2 657  2 657  2 578  55  2.13
siemiatycki 39 342  7 317  7 315  7 104  120  1.69
sokólski 58 273  10 913  10 911  10 567  183  1.73
suwalski 29 127  4 503  4 500  4 355  118  2.71
wysokomazowiecki 47 998  11 080  11 078  10 801  114  1.06
zambrowski 36 800  7 736  7 735  7 387  158  2.14
Białystok 228 876  66 327  66 297  64 832  2 156  3.33
Łomża 49 512  10 958  10 955  10 714  241  2.25
Suwałki 54 990  11 194  11 191  10 920  331  3.03
bartoszycki 50 357  7 162  7 162  6 841  346  5.06
braniewski 34 821  5 617  5 617  5 358  630  11.76
działdowski 52 758  7 599  7 599  7 250  229  3.16
elbląski 46 107  5 863  5 862  5 632  286  5.08
ełcki 69 153  11 090  11 090  10 723  338  3.15
giżycki 46 687  7 881  7 878  7 589  378  4.98
iławski 73 809  11 811  11 808  11 222  547  4.87
kętrzyński 53 758  7 662  7 660  7 364  337  4.58
lidzbarski 34 313  5 252  5 252  5 029  189  3.76
mrągowski 40 868  6 569  6 568  6 348  204  3.21
nidzicki 26 809  3 709  3 709  3 580  123  3.44
nowomiejski 34 540  5 516  5 515  5 209  154  2.96
olecki 27 540  3 883  3 883  3 759  175  4.66
olsztyński 97 232  16 843  16 839  16 186  734  4.53
ostródzki 84 232  12 574  12 571  12 011  498  4.15
piski 46 146  7 804  7 804  7 513  249  3.31
szczycieński 56 791  9 447  9 445  9 004  310  3.44
gołdapski 22 075  2 814  2 814  2 723  98  3.60
węgorzewski 19 467  2 734  2 733  2 606  79  3.03
Elbląg 97 070  20 458  20 449  19 857  781  3.93
Olsztyn 134 724  37 895  37 882  36 893  1 495  4.05
Ogółem 2 110 287  408 182  408 071  395 040  13 330  3.37
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 4 122 30.92 1.04
WORONIECKI Mirosław 467 3.50 0.12
ANTOSIK Maja Edyta 1 139 8.54 0.29
LESZCZYŃSKI Robert 833 6.25 0.21
KWAŚNIEWSKA Jolanta 3 649 27.37 0.92
GROMADZKI Sławomir 214 1.61 0.05
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 462 3.47 0.12
ŻEBROWSKI Kamil 473 3.55 0.12
HOŁUSZKO Ewa Maria 403 3.02 0.10
PENKALSKI Wojciech Adam 1 568 11.76 0.40

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
KARSKI Karol Adam Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  67 997 
KUDRYCKA Barbara Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  61 418