A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat nowomiejski 

nowomiejski
brak 1.74% 1.97% 2.21% 2.44% 2.68% 2.91% 3.14% 3.38% 3.61% 3.85%
danych 1.96% 2.20% 2.43% 2.67% 2.90% 3.13% 3.37% 3.60% 3.84% 4.08%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 540
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 516
Liczba ważnych kart:5 515
Frekwencja wyborcza:15.97%
Liczba głosów ważnych:5 209
% głosów ważnych:94.45%
Liczba głosów na listy komitetu:154
% 2.96%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Nowe Miasto Lubawskie 8 717  1 694  1 694  1 608  48  2.99
Biskupiec 7 597  1 063  1 063  1 005  41  4.08
Grodziczno 4 929  812  812  773  16  2.07
Kurzętnik 6 990  982  981  920  16  1.74
Nowe Miasto Lubawskie 6 307  965  965  903  33  3.65
Ogółem 34 540  5 516  5 515  5 209  154  2.96
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 42 27.27 0.81
WORONIECKI Mirosław 5 3.25 0.10
ANTOSIK Maja Edyta 16 10.39 0.31
LESZCZYŃSKI Robert 8 5.19 0.15
KWAŚNIEWSKA Jolanta 59 38.31 1.13
GROMADZKI Sławomir 3 1.95 0.06
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 4 2.60 0.08
ŻEBROWSKI Kamil 6 3.90 0.12
HOŁUSZKO Ewa Maria 5 3.25 0.10
PENKALSKI Wojciech Adam 6 3.90 0.12