A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Biskupiec

Biskupiec
brak 1.74% 1.97% 2.21% 2.44% 2.68% 2.91% 3.14% 3.38% 3.61% 3.85%
danych 1.96% 2.20% 2.43% 2.67% 2.90% 3.13% 3.37% 3.60% 3.84% 4.08%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 597
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 063
Liczba ważnych kart:1 063
Frekwencja wyborcza:13.99%
Liczba głosów ważnych:1 005
% głosów ważnych:94.54%
Liczba głosów na listy komitetu:41
% 4.08%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 15 36.59 1.49
WORONIECKI Mirosław 1 2.44 0.10
ANTOSIK Maja Edyta 3 7.32 0.30
LESZCZYŃSKI Robert 2 4.88 0.20
KWAŚNIEWSKA Jolanta 14 34.15 1.39
GROMADZKI Sławomir 0 0.00 0.00
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 0 0.00 0.00
ŻEBROWSKI Kamil 3 7.32 0.30
HOŁUSZKO Ewa Maria 0 0.00 0.00
PENKALSKI Wojciech Adam 3 7.32 0.30