A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Województwo warmińsko-mazurskie

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
brak 2.96% 3.84% 4.72% 5.60% 6.48% 7.36% 8.24% 9.12% 10.00% 10.88%
danych 3.83% 4.71% 5.59% 6.47% 7.35% 8.23% 9.11% 9.99% 10.87% 11.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:1 149 257
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:200 183
Liczba ważnych kart:200 140
Frekwencja wyborcza:17.42%
Liczba głosów ważnych:192 697
% głosów ważnych:96.28%
Liczba głosów na listy komitetu:8 180
% 4.25%

Wyniki głosowania na listy komitetu według powiatów

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
bartoszycki 50 357  7 162  7 162  6 841  346  5.06
braniewski 34 821  5 617  5 617  5 358  630  11.76
działdowski 52 758  7 599  7 599  7 250  229  3.16
elbląski 46 107  5 863  5 862  5 632  286  5.08
ełcki 69 153  11 090  11 090  10 723  338  3.15
giżycki 46 687  7 881  7 878  7 589  378  4.98
iławski 73 809  11 811  11 808  11 222  547  4.87
kętrzyński 53 758  7 662  7 660  7 364  337  4.58
lidzbarski 34 313  5 252  5 252  5 029  189  3.76
mrągowski 40 868  6 569  6 568  6 348  204  3.21
nidzicki 26 809  3 709  3 709  3 580  123  3.44
nowomiejski 34 540  5 516  5 515  5 209  154  2.96
olecki 27 540  3 883  3 883  3 759  175  4.66
olsztyński 97 232  16 843  16 839  16 186  734  4.53
ostródzki 84 232  12 574  12 571  12 011  498  4.15
piski 46 146  7 804  7 804  7 513  249  3.31
szczycieński 56 791  9 447  9 445  9 004  310  3.44
gołdapski 22 075  2 814  2 814  2 723  98  3.60
węgorzewski 19 467  2 734  2 733  2 606  79  3.03
Elbląg 97 070  20 458  20 449  19 857  781  3.93
Olsztyn 134 724  37 895  37 882  36 893  1 495  4.05
Ogółem 1 149 257  200 183  200 140  192 697  8 180  4.25