A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat węgorzewski 

węgorzewski
brak 2.65% 2.72% 2.79% 2.85% 2.92% 2.99% 3.06% 3.13% 3.19% 3.26%
danych 2.71% 2.78% 2.84% 2.91% 2.98% 3.05% 3.12% 3.18% 3.25% 3.33%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:19 467
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 734
Liczba ważnych kart:2 733
Frekwencja wyborcza:14.04%
Liczba głosów ważnych:2 606
% głosów ważnych:95.35%
Liczba głosów na listy komitetu:79
% 3.03%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Budry 2 474  242  242  226  2.65
Pozezdrze 2 783  347  346  330  11  3.33
Węgorzewo 14 210  2 145  2 145  2 050  62  3.02
Ogółem 19 467  2 734  2 733  2 606  79  3.03
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 29 36.71 1.11
WORONIECKI Mirosław 2 2.53 0.08
ANTOSIK Maja Edyta 8 10.13 0.31
LESZCZYŃSKI Robert 2 2.53 0.08
KWAŚNIEWSKA Jolanta 23 29.11 0.88
GROMADZKI Sławomir 1 1.27 0.04
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 2 2.53 0.08
ŻEBROWSKI Kamil 7 8.86 0.27
HOŁUSZKO Ewa Maria 3 3.80 0.12
PENKALSKI Wojciech Adam 2 2.53 0.08