A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Węgorzewo

Węgorzewo
brak 2.65% 2.72% 2.79% 2.85% 2.92% 2.99% 3.06% 3.13% 3.19% 3.26%
danych 2.71% 2.78% 2.84% 2.91% 2.98% 3.05% 3.12% 3.18% 3.25% 3.33%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:14 210
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 145
Liczba ważnych kart:2 145
Frekwencja wyborcza:15.10%
Liczba głosów ważnych:2 050
% głosów ważnych:95.57%
Liczba głosów na listy komitetu:62
% 3.02%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 19 30.65 0.93
WORONIECKI Mirosław 2 3.23 0.10
ANTOSIK Maja Edyta 7 11.29 0.34
LESZCZYŃSKI Robert 2 3.23 0.10
KWAŚNIEWSKA Jolanta 19 30.65 0.93
GROMADZKI Sławomir 1 1.61 0.05
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 1 1.61 0.05
ŻEBROWSKI Kamil 6 9.68 0.29
HOŁUSZKO Ewa Maria 3 4.84 0.15
PENKALSKI Wojciech Adam 2 3.23 0.10