A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat olecki 

olecki
brak 2.72% 2.95% 3.19% 3.42% 3.66% 3.89% 4.12% 4.36% 4.59% 4.83%
danych 2.94% 3.18% 3.41% 3.65% 3.88% 4.11% 4.35% 4.58% 4.82% 5.06%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:27 540
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 883
Liczba ważnych kart:3 883
Frekwencja wyborcza:14.10%
Liczba głosów ważnych:3 759
% głosów ważnych:96.81%
Liczba głosów na listy komitetu:175
% 4.66%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kowale Oleckie 4 217  367  367  351  16  4.56
Olecko 17 354  2 832  2 832  2 745  139  5.06
Świętajno 3 270  340  340  331  2.72
Wieliczki 2 699  344  344  332  11  3.31
Ogółem 27 540  3 883  3 883  3 759  175  4.66
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 42 24.00 1.12
WORONIECKI Mirosław 7 4.00 0.19
ANTOSIK Maja Edyta 9 5.14 0.24
LESZCZYŃSKI Robert 55 31.43 1.46
KWAŚNIEWSKA Jolanta 44 25.14 1.17
GROMADZKI Sławomir 2 1.14 0.05
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 2 1.14 0.05
ŻEBROWSKI Kamil 8 4.57 0.21
HOŁUSZKO Ewa Maria 2 1.14 0.05
PENKALSKI Wojciech Adam 4 2.29 0.11