A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Świętajno

Świętajno
brak 2.72% 2.95% 3.19% 3.42% 3.66% 3.89% 4.12% 4.36% 4.59% 4.83%
danych 2.94% 3.18% 3.41% 3.65% 3.88% 4.11% 4.35% 4.58% 4.82% 5.06%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 270
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:340
Liczba ważnych kart:340
Frekwencja wyborcza:10.40%
Liczba głosów ważnych:331
% głosów ważnych:97.35%
Liczba głosów na listy komitetu:9
% 2.72%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 3 33.33 0.91
WORONIECKI Mirosław 0 0.00 0.00
ANTOSIK Maja Edyta 0 0.00 0.00
LESZCZYŃSKI Robert 1 11.11 0.30
KWAŚNIEWSKA Jolanta 3 33.33 0.91
GROMADZKI Sławomir 0 0.00 0.00
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 0 0.00 0.00
ŻEBROWSKI Kamil 2 22.22 0.60
HOŁUSZKO Ewa Maria 0 0.00 0.00
PENKALSKI Wojciech Adam 0 0.00 0.00