A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Wieliczki

Wieliczki
brak 2.72% 2.95% 3.19% 3.42% 3.66% 3.89% 4.12% 4.36% 4.59% 4.83%
danych 2.94% 3.18% 3.41% 3.65% 3.88% 4.11% 4.35% 4.58% 4.82% 5.06%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 699
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:344
Liczba ważnych kart:344
Frekwencja wyborcza:12.75%
Liczba głosów ważnych:332
% głosów ważnych:96.51%
Liczba głosów na listy komitetu:11
% 3.31%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 4 36.36 1.20
WORONIECKI Mirosław 0 0.00 0.00
ANTOSIK Maja Edyta 1 9.09 0.30
LESZCZYŃSKI Robert 3 27.27 0.90
KWAŚNIEWSKA Jolanta 2 18.18 0.60
GROMADZKI Sławomir 0 0.00 0.00
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 0 0.00 0.00
ŻEBROWSKI Kamil 0 0.00 0.00
HOŁUSZKO Ewa Maria 1 9.09 0.30
PENKALSKI Wojciech Adam 0 0.00 0.00