A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Olecko

Olecko
brak 2.72% 2.95% 3.19% 3.42% 3.66% 3.89% 4.12% 4.36% 4.59% 4.83%
danych 2.94% 3.18% 3.41% 3.65% 3.88% 4.11% 4.35% 4.58% 4.82% 5.06%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:17 354
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 832
Liczba ważnych kart:2 832
Frekwencja wyborcza:16.32%
Liczba głosów ważnych:2 745
% głosów ważnych:96.93%
Liczba głosów na listy komitetu:139
% 5.06%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 29 20.86 1.06
WORONIECKI Mirosław 6 4.32 0.22
ANTOSIK Maja Edyta 8 5.76 0.29
LESZCZYŃSKI Robert 49 35.25 1.79
KWAŚNIEWSKA Jolanta 33 23.74 1.20
GROMADZKI Sławomir 1 0.72 0.04
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 2 1.44 0.07
ŻEBROWSKI Kamil 6 4.32 0.22
HOŁUSZKO Ewa Maria 1 0.72 0.04
PENKALSKI Wojciech Adam 4 2.88 0.15