A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Kowale Oleckie

Kowale Oleckie
brak 2.72% 2.95% 3.19% 3.42% 3.66% 3.89% 4.12% 4.36% 4.59% 4.83%
danych 2.94% 3.18% 3.41% 3.65% 3.88% 4.11% 4.35% 4.58% 4.82% 5.06%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 217
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:367
Liczba ważnych kart:367
Frekwencja wyborcza:8.70%
Liczba głosów ważnych:351
% głosów ważnych:95.64%
Liczba głosów na listy komitetu:16
% 4.56%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 6 37.50 1.71
WORONIECKI Mirosław 1 6.25 0.28
ANTOSIK Maja Edyta 0 0.00 0.00
LESZCZYŃSKI Robert 2 12.50 0.57
KWAŚNIEWSKA Jolanta 6 37.50 1.71
GROMADZKI Sławomir 1 6.25 0.28
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 0 0.00 0.00
ŻEBROWSKI Kamil 0 0.00 0.00
HOŁUSZKO Ewa Maria 0 0.00 0.00
PENKALSKI Wojciech Adam 0 0.00 0.00