A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat ostródzki 

ostródzki
brak 3.01% 3.20% 3.38% 3.57% 3.76% 3.95% 4.13% 4.32% 4.51% 4.69%
danych 3.19% 3.37% 3.56% 3.75% 3.94% 4.12% 4.31% 4.50% 4.68% 4.88%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:84 232
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 574
Liczba ważnych kart:12 571
Frekwencja wyborcza:14.93%
Liczba głosów ważnych:12 011
% głosów ważnych:95.55%
Liczba głosów na listy komitetu:498
% 4.15%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Ostróda 27 158  5 513  5 511  5 278  225  4.26
Dąbrówno 3 421  412  412  387  16  4.13
Grunwald 4 380  384  384  369  18  4.88
Łukta 3 556  355  355  337  15  4.45
Małdyty 5 102  475  475  465  14  3.01
Miłakowo 4 550  456  456  427  13  3.04
Miłomłyn 4 085  533  532  500  20  4.00
Morąg 19 726  2 786  2 786  2 679  110  4.11
Ostróda 12 254  1 660  1 660  1 569  67  4.27
Ogółem 84 232  12 574  12 571  12 011  498  4.15
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 82 16.47 0.68
WORONIECKI Mirosław 12 2.41 0.10
ANTOSIK Maja Edyta 42 8.43 0.35
LESZCZYŃSKI Robert 26 5.22 0.22
KWAŚNIEWSKA Jolanta 212 42.57 1.77
GROMADZKI Sławomir 16 3.21 0.13
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 15 3.01 0.12
ŻEBROWSKI Kamil 11 2.21 0.09
HOŁUSZKO Ewa Maria 14 2.81 0.12
PENKALSKI Wojciech Adam 68 13.65 0.57