A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Grunwald

Grunwald
brak 3.01% 3.20% 3.38% 3.57% 3.76% 3.95% 4.13% 4.32% 4.51% 4.69%
danych 3.19% 3.37% 3.56% 3.75% 3.94% 4.12% 4.31% 4.50% 4.68% 4.88%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 380
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:384
Liczba ważnych kart:384
Frekwencja wyborcza:8.77%
Liczba głosów ważnych:369
% głosów ważnych:96.09%
Liczba głosów na listy komitetu:18
% 4.88%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 2 11.11 0.54
WORONIECKI Mirosław 0 0.00 0.00
ANTOSIK Maja Edyta 1 5.56 0.27
LESZCZYŃSKI Robert 2 11.11 0.54
KWAŚNIEWSKA Jolanta 8 44.44 2.17
GROMADZKI Sławomir 0 0.00 0.00
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 1 5.56 0.27
ŻEBROWSKI Kamil 1 5.56 0.27
HOŁUSZKO Ewa Maria 3 16.67 0.81
PENKALSKI Wojciech Adam 0 0.00 0.00