A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Dąbrówno

Dąbrówno
brak 3.01% 3.20% 3.38% 3.57% 3.76% 3.95% 4.13% 4.32% 4.51% 4.69%
danych 3.19% 3.37% 3.56% 3.75% 3.94% 4.12% 4.31% 4.50% 4.68% 4.88%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 421
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:412
Liczba ważnych kart:412
Frekwencja wyborcza:12.04%
Liczba głosów ważnych:387
% głosów ważnych:93.93%
Liczba głosów na listy komitetu:16
% 4.13%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 2 12.50 0.52
WORONIECKI Mirosław 0 0.00 0.00
ANTOSIK Maja Edyta 3 18.75 0.78
LESZCZYŃSKI Robert 1 6.25 0.26
KWAŚNIEWSKA Jolanta 9 56.25 2.33
GROMADZKI Sławomir 0 0.00 0.00
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 0 0.00 0.00
ŻEBROWSKI Kamil 1 6.25 0.26
HOŁUSZKO Ewa Maria 0 0.00 0.00
PENKALSKI Wojciech Adam 0 0.00 0.00