A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Miłakowo

Miłakowo
brak 3.01% 3.20% 3.38% 3.57% 3.76% 3.95% 4.13% 4.32% 4.51% 4.69%
danych 3.19% 3.37% 3.56% 3.75% 3.94% 4.12% 4.31% 4.50% 4.68% 4.88%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 550
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:456
Liczba ważnych kart:456
Frekwencja wyborcza:10.02%
Liczba głosów ważnych:427
% głosów ważnych:93.64%
Liczba głosów na listy komitetu:13
% 3.04%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 0 0.00 0.00
WORONIECKI Mirosław 0 0.00 0.00
ANTOSIK Maja Edyta 3 23.08 0.70
LESZCZYŃSKI Robert 0 0.00 0.00
KWAŚNIEWSKA Jolanta 9 69.23 2.11
GROMADZKI Sławomir 0 0.00 0.00
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 0 0.00 0.00
ŻEBROWSKI Kamil 0 0.00 0.00
HOŁUSZKO Ewa Maria 1 7.69 0.23
PENKALSKI Wojciech Adam 0 0.00 0.00