A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Miłomłyn

Miłomłyn
brak 3.01% 3.20% 3.38% 3.57% 3.76% 3.95% 4.13% 4.32% 4.51% 4.69%
danych 3.19% 3.37% 3.56% 3.75% 3.94% 4.12% 4.31% 4.50% 4.68% 4.88%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 085
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:533
Liczba ważnych kart:532
Frekwencja wyborcza:13.05%
Liczba głosów ważnych:500
% głosów ważnych:93.98%
Liczba głosów na listy komitetu:20
% 4.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 4 20.00 0.80
WORONIECKI Mirosław 0 0.00 0.00
ANTOSIK Maja Edyta 4 20.00 0.80
LESZCZYŃSKI Robert 0 0.00 0.00
KWAŚNIEWSKA Jolanta 5 25.00 1.00
GROMADZKI Sławomir 1 5.00 0.20
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 2 10.00 0.40
ŻEBROWSKI Kamil 0 0.00 0.00
HOŁUSZKO Ewa Maria 1 5.00 0.20
PENKALSKI Wojciech Adam 3 15.00 0.60