A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Ostróda

Ostróda
brak 3.01% 3.20% 3.38% 3.57% 3.76% 3.95% 4.13% 4.32% 4.51% 4.69%
danych 3.19% 3.37% 3.56% 3.75% 3.94% 4.12% 4.31% 4.50% 4.68% 4.88%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:12 254
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 660
Liczba ważnych kart:1 660
Frekwencja wyborcza:13.55%
Liczba głosów ważnych:1 569
% głosów ważnych:94.52%
Liczba głosów na listy komitetu:67
% 4.27%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 10 14.93 0.64
WORONIECKI Mirosław 0 0.00 0.00
ANTOSIK Maja Edyta 6 8.96 0.38
LESZCZYŃSKI Robert 5 7.46 0.32
KWAŚNIEWSKA Jolanta 34 50.75 2.17
GROMADZKI Sławomir 5 7.46 0.32
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 0 0.00 0.00
ŻEBROWSKI Kamil 3 4.48 0.19
HOŁUSZKO Ewa Maria 1 1.49 0.06
PENKALSKI Wojciech Adam 3 4.48 0.19