A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Ostróda

Ostróda
brak 3.01% 3.20% 3.38% 3.57% 3.76% 3.95% 4.13% 4.32% 4.51% 4.69%
danych 3.19% 3.37% 3.56% 3.75% 3.94% 4.12% 4.31% 4.50% 4.68% 4.88%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:27 158
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 513
Liczba ważnych kart:5 511
Frekwencja wyborcza:20.30%
Liczba głosów ważnych:5 278
% głosów ważnych:95.77%
Liczba głosów na listy komitetu:225
% 4.26%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 41 18.22 0.78
WORONIECKI Mirosław 6 2.67 0.11
ANTOSIK Maja Edyta 16 7.11 0.30
LESZCZYŃSKI Robert 12 5.33 0.23
KWAŚNIEWSKA Jolanta 78 34.67 1.48
GROMADZKI Sławomir 8 3.56 0.15
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 6 2.67 0.11
ŻEBROWSKI Kamil 3 1.33 0.06
HOŁUSZKO Ewa Maria 6 2.67 0.11
PENKALSKI Wojciech Adam 49 21.78 0.93