A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat nidzicki 

nidzicki
brak 0.87% 1.47% 2.06% 2.66% 3.26% 3.86% 4.45% 5.05% 5.65% 6.24%
danych 1.46% 2.05% 2.65% 3.25% 3.85% 4.44% 5.04% 5.64% 6.23% 6.84%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:26 809
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 709
Liczba ważnych kart:3 709
Frekwencja wyborcza:13.83%
Liczba głosów ważnych:3 580
% głosów ważnych:96.52%
Liczba głosów na listy komitetu:123
% 3.44%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Janowiec Kościelny 2 651  356  356  345  0.87
Janowo 2 164  313  313  304  11  3.62
Kozłowo 4 794  408  408  380  26  6.84
Nidzica 17 200  2 632  2 632  2 551  83  3.25
Ogółem 26 809  3 709  3 709  3 580  123  3.44
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 13 10.57 0.36
WORONIECKI Mirosław 5 4.07 0.14
ANTOSIK Maja Edyta 12 9.76 0.34
LESZCZYŃSKI Robert 13 10.57 0.36
KWAŚNIEWSKA Jolanta 63 51.22 1.76
GROMADZKI Sławomir 3 2.44 0.08
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 2 1.63 0.06
ŻEBROWSKI Kamil 2 1.63 0.06
HOŁUSZKO Ewa Maria 5 4.07 0.14
PENKALSKI Wojciech Adam 5 4.07 0.14