A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Janowo

Janowo
brak 0.87% 1.47% 2.06% 2.66% 3.26% 3.86% 4.45% 5.05% 5.65% 6.24%
danych 1.46% 2.05% 2.65% 3.25% 3.85% 4.44% 5.04% 5.64% 6.23% 6.84%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 164
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:313
Liczba ważnych kart:313
Frekwencja wyborcza:14.46%
Liczba głosów ważnych:304
% głosów ważnych:97.12%
Liczba głosów na listy komitetu:11
% 3.62%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 1 9.09 0.33
WORONIECKI Mirosław 0 0.00 0.00
ANTOSIK Maja Edyta 1 9.09 0.33
LESZCZYŃSKI Robert 1 9.09 0.33
KWAŚNIEWSKA Jolanta 8 72.73 2.63
GROMADZKI Sławomir 0 0.00 0.00
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 0 0.00 0.00
ŻEBROWSKI Kamil 0 0.00 0.00
HOŁUSZKO Ewa Maria 0 0.00 0.00
PENKALSKI Wojciech Adam 0 0.00 0.00