A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Nidzica

Nidzica
brak 0.87% 1.47% 2.06% 2.66% 3.26% 3.86% 4.45% 5.05% 5.65% 6.24%
danych 1.46% 2.05% 2.65% 3.25% 3.85% 4.44% 5.04% 5.64% 6.23% 6.84%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:17 200
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 632
Liczba ważnych kart:2 632
Frekwencja wyborcza:15.30%
Liczba głosów ważnych:2 551
% głosów ważnych:96.92%
Liczba głosów na listy komitetu:83
% 3.25%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 10 12.05 0.39
WORONIECKI Mirosław 5 6.02 0.20
ANTOSIK Maja Edyta 7 8.43 0.27
LESZCZYŃSKI Robert 9 10.84 0.35
KWAŚNIEWSKA Jolanta 41 49.40 1.61
GROMADZKI Sławomir 3 3.61 0.12
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 0 0.00 0.00
ŻEBROWSKI Kamil 2 2.41 0.08
HOŁUSZKO Ewa Maria 1 1.20 0.04
PENKALSKI Wojciech Adam 5 6.02 0.20